Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Logopedi

På masterstudiet i logopedi fordjupar du deg i vanskar med språk, tale, stemme og svelging. 

Det er eit stadig aukande behov for logopedar i det spesialpedagogiske tilbodet til born og vaksne, og verdien av denne kompetansen i samfunnet er difor stor. Som logoped kan du få jobb anten i utdanningssektoren, helsesektoren eller i forsking og utvikling. 

I dette masterstudiet blir du kvalifisert til å førebygge, kartlegge, diagnostisere, behandle og forske på kommunikasjonsvanskar som anten er utviklingsmessige eller som oppstår som følgje av sjukdom eller skade. 

  • Barnehage
  • Skule
  • PPT
  • Kommune
  • Sjukehus
  • Universitet og høgskule

Som logoped vil du vanlegvis finne jobb anten i utdanningssektoren, helsesektoren eller i forsking og utvikling. Aktuelle jobbar kan til dømes vere i:

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!