Lønn og fremtidsutsikter for Toller

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Relaterte yrker: Fengselsbetjent

Som toller sørger du for at inn- og utførte varer blir deklarert korrekt. Tollere kontrollerer grensepasseringer, varetransport, reisende og reisegodssendinger. Dette gjøres blant annet for å hindre ulovlig import og eksport av varer. Som toller beregner du også toll og avgifter, og sørger for at disse blir innbetalt til rett tid.

Vanlige arbeidsoppgaver for
Les mer om Toller

Du bør være selvstendig, fleksibel og utadvendt. I tillegg bør du være reflektert, ha evne til å ta initiativ, samt ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne, i både norsk, engelsk og eventuelt andre språk. Du må være nøyaktig og årvåken, og ha høy integritet og lovlydighet.

Utdanningen for å bli toller har endret seg, og det er ikke lenger et betalt studium. Fra høsten 2021 kan du studere bachelor i Toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger. Studiet er det eneste i Norge og utviklet i samarbeid med Tolletaten. 

* Kilde: utdanning.no
Gjennomsnittslønn
50 960 NOK *
Per måned
* Kilde: ssb.no
Gjennomsnittslønn for Toller

Menn tjener 6% mer enn kvinner
 • 50 960 NOK
 • 49 250 NOK
 • 52 360 NOK
Lønnsutvikling for Toller

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt noe over tid
 • 37 890 NOK
 • 38 900 NOK
 • 39 810 NOK
 • 41 870 NOK
 • 42 410 NOK
 • 43 500 NOK
 • 46 850 NOK
 • 50 960 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt noe over tid
 • 4 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt noe over tid
 • 4 NOK
Annonser