Master

Sosialfag master

Varighet
2 år, 4 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år, 4 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Sosialfag master

Den siste tiden, med flyktninger fra Ukraina og økt fattigdom i Norge, har vist hvor viktig sosialfag er. Vi trenger kunnskap om sosialfaglige tema for å håndtere utfordringer og problemer mennesker kan møte på gjennom livet.

Masteren i sosialfag gir deg verktøy til å forstå og vurdere en rekke temaer som berører menneskers livssituasjon. Du vil lære mer om grunnleggende sosialfaglige og sosialpsykologiske emner. Du vil få innsikt i norsk velferdspolitikk og lære om velferdsstatens verdigrunnlag. Det vil gi deg forståelse for hvorfor vi har de velferdstjenestene vi har.

Du vil også lære forskingsmetode. Med det blir du i stand til å gjennomføre forskningsprosjekter og lese andres forskning med et kritisk blikk. Valgemnene og masteroppgaven gir deg anledning til å fordype deg i temaer du er spesielt interessert i. Du kan gå i dybden på temaer som rus og psykisk helse eller familievold, og du kan bygge opp veiledningskompetanse og få mer innsikt i din egen rolle.

Vi tilbyr tre valgemner som går på engelsk. Disse handler om migrasjon, etisk refleksjon og likestillingspolitikk i de nordiske landene. Disse utgjør til sammen en minor i welfare studies. lenke

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Stavanger
Universitetet i Stavanger
Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere....

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Stavanger

Highlights