Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Bachelor

Skolefritidspedagogikk - bachelor

Varighet
4 år / 8 semestre
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
4 år / 8 semestre
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Skolefritidspedagogikk - bachelor

150 000 elever, og hele 82 prosent av alle førsteklassingene i Norge, går i dag på SFO. Skolefritidsordningen (SFO) er en arena for inkludering, læringsstøtte, økt fysisk aktivitet, og det kan være språklæring for minoritetsspråklige barn og en habiliteringsarena for barn med særskilte behov.

Det er også en viktig plass hvor barna kan oppleve vennskap, trivsel, mestring, lek og glede. Med så mange skoleelever på de laveste klassetrinnene som tilbringer mange timer på SFO hver eneste dag både før og etter skolen, er det svært viktig at de ansatte har høy kompetanse om hva SFO er og kan være.

I studieprogrammet «Bachelor i skolefritidspedagogikk» legges det vekt på helhet og sammenheng mellom lek, læring, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet, kulturaktiviteter og praksis og ledelse. Studiet supplerer og komplementerer det øvrige pedagogiske tilbudet i skoledagen, og skal bidra til å ivareta og støtte opp om barns utvikling og gode læringsmiljø i SFO og skole.

Studiet er nett- og samlingsbasert over 4 år (180 sp).

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Nettbasert med samlinger
  • Stavanger
Universitetet i Stavanger
Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere....

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Stavanger

Highlights