Master

Psykologi - master

Varighet
2 år, 4 semester
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
2 år, 4 semester
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Psykologi - master

Vil du lære mer om hvordan man fremmer trivsel og læring fra skole til arbeidsliv? Eller hvordan man påvirker folks atferd til å bli mer miljøvennlig og bærekraftig? Eller hvordan man forebygger helseskadelig atferd?

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Nettbasert med samlinger
  • Stavanger

Opptakskrav/Søknad

Etter fullført studium vil du ha mange ulike jobbmuligheter innen offentlig og privat sektor. Du kan for eksempel arbeide innen Pedagogisk Psykologisk tjeneste, kommuner eller NAV. Eller du kan bidra som rådgiver for ulike interesseorganisasjoner og forvaltningsorgan. Du kan jobbe i organisasjoner innenfor HR, HMS eller bedriftshelsetjenester. Du kan også fordype deg videre faglig og ta en doktorgrad.

Kostnader

Masterprogrammet i psykologi bygger videre på kunnskapen du har fått i løpet av bachelorstudiet om de basale prinsippene i psykologifaget. Profilen til studiet er hvordan en fra et psykologisk perspektiv fremmer helsefremmende, lærende og bærekraftige samfunn.

Du vil i løpet av studiet få en innføring i ledende forskning på de ulike områdene, få en inngående opplæring i forskningsmetode og få mulighet til å praktisere kunnskapen du har opparbeidet deg i en organisasjon. Bærebjelken i studiet er masteroppgaven der du vil utvikle og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid.

Universitetet i Stavanger
Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere....

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Stavanger

Highlights