Master

Intensivsykepleie master

Varighet
2 år / 4 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år / 4 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Intensivsykepleie master

Mastergradsutdanningen i intensivsykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte spesialsykepleiere med vekt på utøvelse av personsentrert intensivsykepleie i et høyteknologisk miljø med hyppige og raske fokusskifter. Intensivsykepleie har avansert kompetanse i sykepleie til kritisk syke pasienter som har svikt i ett eller flere organsystemer.  

Etter endt utdanning skal du inneha handlingskompetanse i komplekse pasientsituasjoner og foreta selvstendige kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger, slik at forverring av pasientens tilstand kan oppdages tidlig og hensiktsmessige tiltak blir iverksatt. De skal støtte og veilede pårørende slik at de kan ta del i omsorgen for pasienten og være en ressurs. En spesialsykepleier skal kunne gi avansert omsorg og respekt for den enkelte pasients autonomi og verdighet og gi kontinuerlig oppmerksomhet og nærvær for å fremme trygghet, håp og livsmot i en kritisk livsfase. 

Intensivsykepleie er en spesialisering under master i spesialsykepleie sammen med anestesi- og operasjonssykepleie.

Utdanningen skal gi teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap innen spesialsykepleie ut fra samfunnets og helselovgivningens krav til yrkesutøvelse.  Som spesialsykepleier kvalifiserer du til å utøve kunnskapsbasert praksis for å ivareta pasientsikkerheten gjennom kritisk analyse og faglig refleksjon i møte med eget fag for å kunne anvende relevant forskning i direkte pasientkontakt, undervisning, forskning og fagutvikling. 

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Stavanger
Universitetet i Stavanger
Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere....

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Stavanger

Highlights