Sammendrag
Master
Oslo
5 semestre
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Intensivsykepleie

Intensivsykepleie er pleie til akutt og kritisk syke som har manifest eller potensiell svikt i vitale funksjoner. Som intensivsykepleier er du spesialisert i livreddende behandling i spesialavdelinger på sykehus. Intensivsykepleie er en spesialisering i Master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter.

Du vil lære å gi helsehjelp til akutt og kritisk syke mennesker i alle aldere. Det kan være pasienter med akutt sykdom, eller pasienter som har en akutt forverring av en kronisk sykdom. Noen pasienter har også behov for akutthjelp etter kirurgi og anestesi.

Som intensivsykepleier får du avansert kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser og reaksjoner. Du vil vurdere pasientens behov gjennom kommunikasjon og samhandling, i et alders- og flerkulturelt perspektiv.

Utdanningen i intensivsykepleie bygger på forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap. Du vil lære å analysere og forholde deg kritisk til eksisterende teori innenfor avansert medisinsk behandling. Du vil også kunne bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser i praksis.

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!