Master of Science – Electrical Power Engineering

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Master
Porsgrunn
Heltid
Støttet av lånekassen

Master of Science – Electrical Power Engineering

Bli en ekspert i vannkraft og kraftforsyning. Utforsk teknologien bak bærekraftige energiløsninger. Dette studiet gir deg ingeniørkunnskapene verden trenger

Hvorfor master i Electrical Power Engineering?

Elektrisitet blir en viktigere og viktigere energitype. Derfor trengs det ingeniører med kompetansen du får i denne masteren. 

Vårt masterstudium i Electrical Power Engineering er forankret i vannkraft. Vannkraft er vår mest effektive form for fornybar energi. Vannkraft er også lett å regulere, noe som betyr at samfunnsverdien av vannkraft er høyere enn mange andre kraftkilder.

Underveis i studiet får du muligheten til å vise frem det du kan, sammen med andre ingeniørstudenter på studentmessen USNexpo.

Hva slags jobb får du?

Betydelige utfordringer har oppstått i videreutvikling av kraftsystemet i Norge og andre steder. Det skyldes at større mengder uregulert produksjon blir innført. Uregulert produksjon kan være små annlegg for vannkraft, vind og sol.

Med en mastergrad i Electrical Power Engineering (sivilingeniør) kan du jobbe med kraftproduksjon, kraft-overføring og fordeling.

Du kan jobbe i større industriforetak, hos leverandørindustri for elektroutstyr og som rådgivende ingeniør.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har god og tett kontakt med næringslivet i regionen, blant annet gjennom forelesere fra aktuelle samarbeidspartnere. Prosjektoppgaver og masteroppgaver fås fra de aktuelle selskapene vi har tett kontakt med.

Dette lærer du på Electrical Power Engineering

De ulike emnene i masterstudiet i Electrical Power Engineering vil samlet gi en god innsikt i hvordan elektriske anlegg og systemer er bygget opp, og hvordan de driftes. Også nødvendige dimensjonerende krav til utstyr og kvalitetskrav (spenningskvalitet) i allmenn elforsyning inngår i studiet.

Sentrale emner innenfor reguleringsteknikken som benyttes for å opprettholde sikker drift av kraftsystemet og for å kunne levere den kvalitet til elforsyning som kreves er viktig. Det faglige innholdet er balansert slik at kandidatene er i stand til å jobbe med både drift og rehabilitering/fornying av eksisterende anlegg, og i utvikling av Smart Grid, slik at virksomhet skal skje på «en samfunnsmessig rasjonell måte».

Studieprogrammet i Electrical Power Engineering undervises på engelsk. Undervisningen veksler mellom forelesninger, veiledninger, øvinger, prosjektarbeid, laboratorie-arbeid og selvstudium.

Videre utdanningsmuligheter

Vil du fortsette studiene innen elkraftteknikk? Med mastergraden i Electrical Power Engineering er du også kvalifisert for undervisning og Ph.d.-studier i inn- og utland.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Electrical Power Engineering i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

  • Utveksling for Electrical Power Engineering

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!