Master i innovasjon og teknologiledelse (Innovation and Technology Management)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Master
Kongsberg
Heltid
Støttet av lånekassen

Master i innovasjon og teknologiledelse (Innovation and Technology Management)

Morgendagens ledere må være forberedt på en verden i endring. Lær deg hvordan utvikling, endring og implementering kan gjøres med hensyn til teknologi, økonomi, organisering og bærekraft.

Dette er innovasjon og teknologiledelse

Masterprogrammet i innovasjon og teknologiledelse er helt nytt. Vi kobler dette spennende fagfeltet sammen med studiet av endringsprosesser og entreprenørskap i nye eller eksisterende organisasjoner. Masteren er et resultat av dialog med næringslivet og hvilken kompetanse man ser at morgendagens arbeidsliv har behov for. Det er et tverrfaglig masterprogram for både ingeniører og økonomer.

Du skal kunne styre gjennom ulike trender, som globalisering, digitalisering og arbeid under flerkulturelle forhold. Du vil lære å se mulighetene som slike trender skaper. Alle operasjoner må tilpasses nye forhold for å være konkurransedyktige. Dette krever moderne lederskap.

Et overordnet spørsmål er hvordan vi kan minske fotavtrykket fra organisasjoners aktiviteter og samfunnets ressursforbruk, samtidig som vi øker verdiskaping og velferd – en bærekraftig utvikling.

Mange organisasjoner jobber i dag internasjonalt og har engelsk som konsernspråk. For å sette dette programmet i en internasjonal kontekst og for å forberede deg for jobbmuligheter i virksomheter som arbeider internasjonalt, tilbys programmet på engelsk.

Hvorfor innovasjon og teknologiledelse?

Verden forandrer seg raskt, og det samme må morgendagens ledere.

Dette masterprogrammet benytter praktiske studiemetoder med en problembasert tilnærming, som skal forberede deg på å kunne delta i utviklings- og omstillingsarbeid, og på å kunne håndtere utfordringer i virksomheter.

Hva slags jobb får du?

Vi gir deg kunnskap om innovasjon og omstillingsevne for roller som f.eks. prosjektleder, utvikler eller som gründer i høyteknologiske bransjer, offentlige virksomheter, eller næringsliv generelt. Du vil få økt kompetanse i å lede endringsprosesser på tvers av ulike bransjer og fagfelt.

Kontakt med arbeidslivet

Campus Kongsberg ligger ved siden av en av Norges ledende teknologiske klynger, Kongsberg Teknologipark. Våre forelesere og fagansatte har erfaring fra et bredt spekter av forretningsområder, og vi samarbeider nært med det lokale næringslivet og industrien. Som student vil du bli engasjert i dette samarbeidet gjennom prosjekter og oppgaver.

Dette lærer du på master i innovasjon og teknologiledelse

I denne masteren vil du utvikle sterke analytiske ferdigheter. Du vil oppleve virkelige problemer fra det lokale næringslivet, og vil utvikle en forståelse for teknologiens muligheter. Du vil studere hvordan teknologiske løsninger kan øke verdiskaping, velferd, og omstillingsevne. Du vil kunne gjennomføre nye satsinger, lede forandringer, bidra til effektiv implementering og effektive organisasjoner. Dermed vil du også forstå hvordan nye virksomheter og gründere, så vel som eksisterende organisasjoner og ledere, kan understøtte utviklingen av ny teknologi som basis for nye forretningsmodeller.

Under det andre studieåret finnes det to spesialiseringer:

  • Entreprenøriell utvikling er utformet for å gi de nødvendige redskapene man trenger i oppstartsfasen av nye uavhengige bedrifter, eller for å jobbe i en konsulent/rådgiver-rolle hos oppstartsbedrifter. Hele det andre året er dedikert til et entreprenørprosjekt og masteroppgaven.

  • Virksomhetsutvikling gjennom systems engineering. Dette er en tverrfaglig tilnærming som fokuserer på hvordan du kan designe og lede komplekse ingeniørsystemer gjennom et produkts livssyklusen. Avhengig av dybden på problemstillingen kan kandidaten være i jobb mens masteroppgaven gjennomføres.

Studiet undervises på campus Kongsberg, som byr på et bredt og sosialt studentliv. Les mer om livet som student i Kongsberg:

Det beste med å studere i Kongsberg er det store tilbudet innen kultur, natur og studentorganisasjoner. Her føler du deg som en del av et rikt studentmiljø

Kongsberg-student Ingrid Rekve

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført studium skal du kunne utføre FoU-arbeid (forskning- og utvikling) innen fagområdet, og/eller fortsette med doktorgradsstudier ved for eksempel Universitetet i Agder (UiA), Universitetet i Oslo (UiO), NTNU, USN eller i utlandet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av innovasjon og teknologiledelse i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.

  • Utveksling for innovasjon og teknologiledelse

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!