Kortere studier

Bærekraftig ledelse

Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Bærekraftig ledelse

Data, digitale teknologier og bærekraft er drivkrefter som binder sammen store globale trender. Dette representerer et digitalt grønt skifte som har et potensiale for nye arbeidsplasser og ny verdiskaping innen 2030. I den grad ledere klarer å mobilisere organisasjoner knyttet til bærekraftspørsmål og finne innovative løsninger, vil dette gi langsiktige effekter til gode for både den enkelte ansatte, organisasjonen, bransjen, og samfunnet i en bredere forstand. Dette studiet henvender seg således til ledere i alle bransjer og sektorer; offentlig, privat og frivillig.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights