Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor i statsvitenskap

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Bachelor
Drammen
Heltid
Støttet av lånekassen

Bachelor i statsvitenskap

Vi tilbyr landets eneste bachelor i statsvitenskap som kombineres med strategisk kommunikasjon, ledelse og menneskerettigheter. Her beskriver og analyserer du lokale, nasjonale og internasjonale politiske beslutningsprosesser og maktforhold.

Hvorfor velge bachelor i statsvitenskap?

Statsvitenskap handler om det politiske og administrative systemet, og passer for deg som vil forstå hva som egentlig skjer i politikk og forvaltning.

Som statsviter får du unik innsikt i hvordan samfunn organiseres og styres politisk i Norge og internasjonalt.

Du får solid kompetanse og ferdigheter i analyse, metode og statistikk, og kan forstå og analysere begivenhetene bak nyhetsbildet.

Hva slags jobb får du?

Utdanning i statsvitenskap gir deg kompetanse som er etterspurt innen både offentlig forvaltning og i samfunnsavdelinger i store bedrifter. Kanskje ønsker du å jobbe i humanitære organisasjoner, i fagforeninger, politiske partier eller i mediene?

Du har også et godt utgangspunkt for å kunne jobbe i skole og undervisning. Ønsker du å jobbe internasjonalt, for eksempel med diplomati eller fredsarbeid, vil statsvitenskap være en god plattform å bygge videre på.

Kontakt med arbeidslivet

Mesteparten av studiet er i statsvitenskapelige emner, som ikke har et eget praksisfelt. Studiet inneholder også obligatoriske jobbrelaterte emner innen markedsføring og organisasjon og ledelse, pluss at du må velge mellom enten Statistikk, Internasjonal Handel eller Kommunikasjon og påvirkning. Når du dessuten velger dine frie emner kan det være klokt å ta hensyn til hva du ønsker å jobbe med.

Studentene på 2. eller 3. studieår har også mulighet til å få en mentor gjennom USN Handelshøyskolens mentorprogram. 

 • Internship help Et internship er en midlertidig ansettelse av studenter, hvor du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver i en bedrift. tilbys som en ordning i studiet.
 • Mentorprogram help En mentor er en veileder for deg som student og har som mål og hjelpe deg videre i dine studier og din fremtidige karriere. er en mulighet for studentene på 2. og 3. studieår. Mentoren fungerer som en samtalepartner, kontaktbygger, inspirator og veileder i studentenes valg av karrierevei eller videre i studiet. Mentorene rekrutteres både fra privat-, offentlig- og frivillig sektor

Studiet foregår på campus Drammen, der du kan ta del i et voksende og engasjerende studentmiljø. Les mer om studentlivet i Drammen:

Livet som student i Drammen er innmari bra. (...) Du blir del av et voksende studentmiljø i en storby som har omtrent alt det unge mennesker er ute etter

Drammen-student Erik André Ruud

Dette lærer du i statsvitenskap

Hvordan kan vi forholde oss til utfordringene i Syria eller til russisk utenrikspolitikk? Hvordan fungerer politiske systemer, og hvordan skaffer politiske partier og interessegrupper seg innflytelse? Hvor mye bestemmer et norsk kommunestyre egentlig? Hvordan fordeles goder og plikter i samfunnet? Hvorfor er britisk politikk forskjellig fra tysk?

Bachelorgraden i statsvitenskap gir deg omfattende kunnskap og innsikt i en rekke emner som er knyttet til politiske systemer og prosesser, samfunnsanalyse og beslutningsprinsipper.

Et sentralt spørsmål i all samfunnsvitenskapelig analyse er hvordan maktforholdene i samfunnet påvirker vår sikkerhet og sosiale velferd. I den forbindelse spiller hensynet til menneskerettighetene en stor rolle. Du får lære mer om menneskerettighetenes historie og filosofiske fundament og rettsvernet omkring disse.

Du får kompetanse til å forstå og forholde deg konstruktivt til tverrkulturell kommunikasjon. I tillegg vil du få kompetanse i strategisk kommunikasjon og ledelse.

De fleste emnene er obligatoriske, og kan deles inn i fire typer:

 • De forberedende emnene
 • De statsvitenskapelige emnene
 • Emner i menneskerettigheter og tverrkulturell kommunikasjon
 • Jobb-rettede emner innen markedsføring og organisasjon og ledelse, samt en av disse tre: «Statistikk», «Internasjonal Handel» eller «Kommunikasjon og påvirkning».

5. semester inneholder frie emner. De frie emnene kan tas ved andre studier ved USN eller ved andre universiteter og høyskoler i Norge, eller i utlandet.

– Jeg valgte å studere statsvitenskap fordi det lærer meg mer om verden og norsk politikk.  Jeg har alltid hatt interesse for å forstå hvorfor samfunnet er sånn som det er i dag.

 Balsharan Kaur tar bachelor i statsvitenskap.

 

Videre utdanningsmuligheter

Med bachelor i statsvitenskap har du flere muligheter til å studere videre på masternivå både i Norge og i utlandet. Ved USN kan du for eksempel ta master i samfunnsanalyse, eller studere til «Master of Science in Human Rights and Multiculturalism». Du vil også være kvalifisert til masterstudier i statsvitenskap ved flere andre universiteter i Norge og ellers i verden, for eksempel Universitetet i Oslo. Noen av disse masterstudiene vil ha navn etter et bestemt område av den statsvitenskapelige fagkretsen, for eksempel administrasjon og organisasjonsvitenskap eller sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, eller internasjonale relasjoner ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Du vil også med en bachelorgrad i statsvitenskap kunne søke deg til flere andre samfunnsvitenskapelige masterstudier over hele verden.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av statsvitenskap i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

 • Utveksling for statsvitenskap

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!