Profesjonsstudium

Medisin (profesjon)

Varighet
6 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
6 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Medisin (profesjon)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

På medisinstudiet lærer du om hvorfor sykdommer oppstår og hvordan du kan hjelpe folk til å bli friske og bevare god helse. Du kan jobbe som lege i og utenfor sykehus, eller gå videre som spesialist eller forsker innen flere felt.

                                                                                                                                                                                                

Medisinstudiet er bygd opp av 30 fag som spenner over et vidt felt fra cellebiologi til psykiatri. Læring av de grunnleggende, teoretiske fagene og de kliniske fagene går parallelt med samfunnsmedisin og kommunikasjonstrening. Læring av de grunnleggende, teoretiske fagene og de kliniske fagene går parallelt med samfunnsmedisin og kommunikasjonstrening.

Selv om de teoretiske fagene preger første del av studiet, vil du som student møte pasienter allerede i første studieår. Studiet regnes som krevende, med mye undervisning og praksis.

Forskerlinjen er et tilbud for medisinstudenter som ønsker å starte med forskning i studietiden.

På medisinstudiet får du en spennende, yrkesrettet utdanning på et vitenskapelig grunnlag. Studiet gir grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og mellommenneskelige holdninger til å arbeide som lege og gir et felles utgangspunkt for videreutdanning innen alle spesialiteter.

  • Johanna Olweus forsker på en kur mot kreft. Hun underviser i medisin.
  • Valgfrie emner gir mer fleksibelt studieløp 
  • Ultralyd i undervisningen
  • Ta Forskerlinjen og få et forsprang til en ph.d

Studiemiljø

Medisinstudiet er kjent for å ha et godt studiemiljø. Studentforeningene arrangerer hytteturer, skiturer, paneldebatter og det årlige vårballet, Bal Medicorum. På studiet finnes det flere kor og et eget korps, Medicinsk Paradeorchæster. Du kan også engasjere deg i studentutvalg ved fakultetet, i fagutvalg på studieprogrammet eller i studentpolitikken ved UiO sentralt.

  • Studentforeninger
  • Studentdemokrati
  • Studenttidsskrift

Utveksling

Mulighetene for utveksling til utlandet som en del av studieprogrammet er veldig gode. Du kan velge mellom en rekke universiteter verden over, i Europa, Argentina, Australia og Sør-Afrika.

Jobb og videre studier

Som ferdig utdannet lege kan du arbeide klinisk ved allmennpraksis, i privat spesialistpraksis, på sykehus eller i kommunehelsetjenesten. Du er også kvalifisert for administrative stillinger i Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn eller helsevesenet. Mange reiser ut for å arbeide som lege i andre land.

Les mer om karrierekurs, karriere og jobbmuligheter

Er du spesielt interessert i forskning er det muligheter for en fremtidig forskerkarriere. Medisinstudiet kvalifiserer for forskerutdanning med doktorgrad.

Fakultetet driver medisinsk forskning på internasjonalt toppnivå og har også et karriereutviklingsprogram for forskere i etableringsfasen.

Les mer om jobb og videre studier

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights