Master

Lederskap, etikk og samtalepraksis (erfaringsbasert master - to år)

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Lederskap, etikk og samtalepraksis (erfaringsbasert master - to år)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Masterstudiet har fokus på sammenhengen mellom teori og praksis innen religiøst og livssynsmessig lederskap og samtalepraksis/chaplaincy. 

                                                                                                                                                                                                

Innhold i studiet

Masterprogrammet vil åpne for kunnskap, refleksjon og utvikling av evner og ferdigheter som er sentrale for ulike former for religiøst og livssynsmessig lederskap gjennom:

  • ulike former for dialogteori og –filosofi
  • refleksjon over lederskap og etikk
  • et mangfold av ressurser innenfor ulike religiøse og livssynsmessige tradisjoner

Dialogisk samtalepraksis står sentralt, både i forståelsen av lederskap og av ferdigheter til å arbeide med omsorgssamtaler.

Struktur i programmet

De obligatoriske emnene sikter mot å etablere et dialogisk læringsmiljø der hver enkelt student kan formidle og videreutvikle egen tros/ livssynspraksis. Valgemnenene vil tilby fordypning bl.a. i islamsk omsorgsarbeid, buddhistisk omsorgspraksis og filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger (filosofisk praksis).

Masterprogrammet inneholder en obligatorisk veiledet praksisperiode på 6 uker ved en institusjon, for eksempel i sykehus, på sykehjem, i kriminalomsorgen/fengsel, eller i et tros- eller livssynssamfunn. Masteroppgaven er estimert til 30 studiepoeng.

Nysgjerrig på hvordan det er å studere hos oss? Du finner mer informasjon på våre nettsider!  

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights