Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Folkehelsevitenskap og epidemiologi

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Folkehelsevitenskap og epidemiologi

Hvorfor velge dette programmet?       

Er du interessert i hvordan økte sosiale forskjeller, epidemier og klimaendringer påvirker folkehelsen? Folkehelsevitenskap og epidemiologi er en tverrfaglig master som gir deg kompetansen du trenger for å jobbe med bærekraft i fremtidens folkehelse.                     

I dette masterprogrammet lærer du hvordan du kan jobbe systematisk for å fremme befolkningens helse og forebygge fysisk og psykisk helse. Du får innsikt i hvordan folkehelsepolitikk formes og kan påvirkes.

Sentralt i utdanningen er metodekunnskap og epidemiologisk tenking som grunnlag for folkehelsetiltak. Du lærer å kartlegge befolkningens helsetilstand, årsaker til sykdom og helseplager, metoder og strategier for håndtering av smitteutbrudd, og epidemier og iverksette og måle effekten av folkehelsetiltak. 

Undervisningen er forskningsbasert og kombinerer teori, metode og etisk refleksjon med praktiske og konkrete eksempler. Studiet vil gjøre deg klar til å jobbe med utredning, innovasjon, implementering og forskning.

Samarbeid og kontakt med arbeidslivet er en integrert del av undervisningen. Studiet går på heltid over to år.

Emnene i masterprogrammet gir god innsikt i folkehelsearbeid

Spørsmål som gjennomgås i utdanningen kan være:

 • hva er årsakene til sosial ulikhet i helse? 
 • hva fremmer helse og forebygger sykdom?
 • hvordan kan helsetjenester bidra til å utjevne økende forskjeller innen levevilkår og helse? 
 • hvordan sikre god helse til en aldrende befolkning? 
 • hvordan påvirker kriger, pandemier og klimaendringer folkehelsearbeid nasjonalt og internasjonalt? 
 • hvilke etiske problemstillinger reises når individets interesser veies opp mot befolkningens interesser? 
 • hvordan danne grunnlag for effektive og bærekraftige beslutninger for å fremme folkehelse?

Velg studieretningen som passer dine mål

Masterprogrammet tilbyr studieretningene epidemiologi og folkehelsearbeid og bærekraftige helsetjenester.

Programmet har obligatoriske fellesemner og studieretningsemner både i første, andre og tredje semester. I fjerde semester skriver du masteroppgaven i tema knyttet til studieretningen du har valgt. 

Les mer om studieretningene i folkehelsearbeid og bærekraftige helsetjenester og epidemiologi, og hvordan du går frem for å søke om opptak.

 • Folkehelsearbeid og bærekraftige helsetjenester
 • Epidemiologi

Ta del i et aktivt studiemiljø

Studenter i studiemiljøet ved Institutt for helse og samfunn (HELSAM) har bakgrunn både i og utenfor helsetjenesten. Ved å delta i HELSAMs studiemiljø får du mulighet til å bygge nettverk, dele kompetanse og få nye perspektiv innen folkehelse.

Du kan bidra til utvikling av studiemiljøet gjennom å stille som studentrepresentant og være medlem i studentenes fagutvalg.

Jobb og videre studier

Studiet passer godt for deg som vil jobbe innen folkehelse og bærekraft, både med fagutvikling og forskning. Masterprogrammet gir kvalifikasjoner for faglige lederstillinger og videre studier på doktorgradsnivå.

Utdanningen er relevant for stillinger i kommunen hvor du jobber direkte med befolkningen, for eksempel som folkehelsekoordinator eller med analyse i helseforvaltningen.

Videre studier/jobbmuligheter

Det er behov for kompetanse, forskning og fagutvikling på flere områder, nivåer og på tvers av sektorer. Eksempler på arbeidsted og arbeidsområder er:

 • Helseforvaltningen som departement, direktorat og institutter
 • Rådgiver eller folkehelsekoordinator i kommune eller fylke
 • Frivillige organisasjoner
 • Forskning og utviklingsarbeid
 • Universitet og høyskoler
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights