Lektor nordisk

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Master
Bergen
5 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Lektor nordisk

På lektorprogrammet diskuterer vi spørsmål som: 

Nordiskstudiet femner om litteratur og språk frå både eldre og yngre tid. Til fagområdet høyrer òg nordisk fagdidaktikk og norsk som andrespråk.  

Du lærer om korleis dei nordiske språka har utvikla seg, om moderne norsk språk, og teori om ulike språklege fenomen. Vi ser òg på samanhengen mellom språk og samfunn. I andrespråksopplæringa ser vi for eksempel på korleis innvandrarar med ulike morsmål lærer seg norsk. 

  • Kva vil det seie å skrive godt? 
  • Korleis nyttar ein språk i ulike situasjonar? 
  • Korleis kan litterære tekstar spegle den verda vi lever i? 

Litteraturundervisninga gir djupare innsikt i norsk og nordisk tekstkultur. Vi studerer norsk litteratur før og etter 1900, frå sagalitteraturen og Edda-diktinga til sakprosa og nyare fiksjonslitteratur. Du møter sentrale forfattarskap og ulike sjangrar, og får grunnlag for eige arbeid med skjønnlitteraturen. 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!