Lektor samfunnsfag (sosiologi)

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Master
Bergen
5 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Lektor samfunnsfag (sosiologi)

Dette programmet er for deg som vil bli lærar og undervise på ungdomstrinnet eller i den vidaregåande skulen. Du får undervisningskompetanse i to fag. Sosiologi gir deg undervisningskompetanse i samfunnsfag, og i tillegg vel du eit av følgande fag: nordisk, eit språkfag, historie, eller religion. Du får undervisningskompetanse også i dette faget. Du fordjupar deg og skriv masteroppgåve i sosiologi.

I sosiologifaget lærer du om alle slags relasjonar mellom menneske, både på det lokale, nasjonale og globale nivå. På lektorprogrammet vil vi diskutere spørsmål som: Kva er bakgrunnen for og konsekvensane av…

I tillegg til fagleg kompetanse får du kunnskap og erfaring om kva som skaper god læring og undervisning. Kva gir den beste læringa i dei faga du skal undervise i og for den aldersgruppa det gjeld? Dette får du svar på i faga pedagogikk og didaktikk og - ikkje minst - gjennom alle praksisperiodane. 

  • aukande sosiale forskjellar
  • internasjonal migrasjon
  • globaliseringsprosessar
  • klimakrise
  • digitalisering av arbeids- og kvardagsliv

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!