Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Bachelor

Japansk

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Japansk

Japan er ei økonomisk stormakt, og eit av dei mest velståande landa i Asia. Forutan ein betydeleg teknologisk industri, har landet også utvikla ein særeigen populærkultur i form av teikneseriar og film som har spreidd seg til resten av verda. Noreg treng folk som kjenner Japan frå innsida, noko som berre er mogleg gjennom språket.

Japanskfaget er først og fremst eit språkstudium, med fokus på både praktisk dugleik i og kunnskap om språket. Det er eit spennande språk å tileigna seg, med alle sine mange skriftteikn, annleis vokabular og fascinerande grammatikk. Gjennom studiet av språket kan ein opne døra til ein svært rik og mangfaldig kultur som skil seg frå vår europeiske på mange måtar. For å ta ein bachelorgrad, må ein opphalde seg to semester ved eit japansk universitet gjennom UiB sine utvekslingsavtalar.  

I tillegg får du grunnleggande kunnskapar om regionen som Japan ligg i, og hovudtrekka i japansk historie. Kunnskap om ulike sider ved japansk kultur og samfunn utgjer ein integrert del av språkstudiet, og blir forsterka og levandegjort gjennom det obligatoriske utvekslingsopphaldet. 

  • Kva område i det japanske språket er spesielt vanskelege for norske som vil læra seg japansk? 
  • Korleis skil det japanske språket seg frå det norske? Korleis kan ein til dømes uttrykkje person på japansk når språket ikkje har personlege pronomen? 
  • Korleis kan vi syne at språk og kultur heng nøye saman?  

Studiet passer særleg godt for dei språkinteresserte, og dei som har gode analytiske evner. Innlæring av skriftteikn krev sjølvdisiplin og gode rutinar for å henge med. Førehandskunnskapar om japansk språk og kultur er ein fordel, men ikkje eit krav – ei genuin interesse er viktigast.  

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights