Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Japansk

Japanskfaget er først og fremst eit språkstudium, med fokus på både praktisk dugleik i og kunnskap om språket. Det er eit spennande språk å tileigna seg, med alle sine mange skriftteikn, annleis vokabular og fascinerande grammatikk. Gjennom studiet av språket kan ein opne døra til ein svært rik og mangfaldig kultur som skil seg frå vår europeiske på mange måtar. For å ta ein bachelorgrad, må ein opphalde seg to semester ved eit japansk universitet gjennom UiB sine utvekslingsavtalar.  

I tillegg får du grunnleggande kunnskapar om regionen som Japan ligg i, og hovudtrekka i japansk historie. Kunnskap om ulike sider ved japansk kultur og samfunn utgjer ein integrert del av språkstudiet, og blir forsterka og levandegjort gjennom det obligatoriske utvekslingsopphaldet. 

Noko av det vi er opptatt av på dette studiet, er:  

  • Kva område i det japanske språket er spesielt vanskelege for norske som vil læra seg japansk? 
  • Korleis skil det japanske språket seg frå det norske? Korleis kan ein til dømes uttrykkje person på japansk når språket ikkje har personlege pronomen? 
  • Korleis kan vi syne at språk og kultur heng nøye saman?  

Studiet passer særleg godt for dei språkinteresserte, og dei som har gode analytiske evner. Innlæring av skriftteikn krev sjølvdisiplin og gode rutinar for å henge med. Førehandskunnskapar om japansk språk og kultur er ein fordel, men ikkje eit krav – ei genuin interesse er viktigast.  

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!