Human ernæring

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Human ernæring

Her får du lære om tre ulike fagområde:

Studiet eignar seg for deg med interesse for samfunnsproblem og realfag. 

På studiet ser vi på problemstillingar som:  

  • For å kunne programmere og utvikle datasystem lærer du informatikk.  
  • For å kunne arbeide innan finans og forsikring lærer du statistikk.  
  • For å kunne arbeide med økonomisk planlegging lærer du samfunnsøkonomi.  

Svara på slike spørsmål er komplekse, og avheng ofte av prognosar for usikre parametrar. Statistiske metodar hjelper oss til å ha ei meining om kor sikre slike prognosar er. Informatikkfaget tar for seg utforming av digitale løysingar for bl.a. å hjelpe ei verksemd til best mogleg ressursutnytting, som f.eks. ved å lage planar for produksjon eller transport. 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!