Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Erfaringsbasert master i undervisning med fordjupning i matematikk

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Erfaringsbasert master i undervisning med fordjupning i matematikk

Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i matematikk er eit samlingsbasert deltidsstudium, der du studerer 50 prosent over 4 år.

I første del av studiet fordjupar du deg i matematikk, før du i andre del flyttar fokus til matematikklæring og -undervisning og avsluttar med ei masteroppgåve i matematikkdidaktikk.  

Gjennom masterstudiet skal du tileigne deg teoretisk og erfaringsbasert kunnskap og dugleik, som kan bidra til å utvikle din kompetanse for å undervise i matematikk. Studiet gir ei innføring i vitskaplege arbeidsmåtar og forskingsmetodar knytte til masterfaget, og inneheld trening i sjølvstendig arbeid med faglege oppgåver. Du utviklar ei meir sjølvstendig og kritisk haldning til kjeldematerialet og til vitskaplege framstillingar. Studiet er praksisnært og masteroppgåva skal vere fagdidaktisk. 

  • MAT641: Diskret matematikk (10 studiepoeng)  
  • MAT642: (Matematikkens historie - matematikken i oldtida (5 studiepoeng) 

Det er stort behov for lærarar i skulen som har større fagleg fordjuping i dei faga dei underviser i.  

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights