Erfaringsbasert master i undervisning med fordjupning i matematikk

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Erfaringsbasert master i undervisning med fordjupning i matematikk

I første del av studiet fordjupar du deg i matematikk, før du i andre del flyttar fokus til matematikklæring og -undervisning og avsluttar med ei masteroppgåve i matematikkdidaktikk.  

Gjennom masterstudiet skal du tileigne deg teoretisk og erfaringsbasert kunnskap og dugleik, som kan bidra til å utvikle din kompetanse for å undervise i matematikk. Studiet gir ei innføring i vitskaplege arbeidsmåtar og forskingsmetodar knytte til masterfaget, og inneheld trening i sjølvstendig arbeid med faglege oppgåver. Du utviklar ei meir sjølvstendig og kritisk haldning til kjeldematerialet og til vitskaplege framstillingar. Studiet er praksisnært og masteroppgåva skal vere fagdidaktisk. 

Gjennom masterstudiet skal du tileigne deg teoretisk og erfaringsbasert kunnskap og dugleik, som kan bidra til å utvikle kompetanse for å undervise i matematikk.  

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!