Kortere studier

Religionsstudier i Asia

Universitetet i Agder, i Kristiansand
Varighet
1/2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1/2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Religionsstudier i Asia

Vil du studere religioner i en fremmed kultur? Vil du bli kjent med religioner slik de leves ut i praksis? Dette studiet er i sin helhet lagt til land i Asia hvor de store verdensreligionene – buddhisme, hinduisme, islam og kristendom – er representert på en rik og mangfoldig måte. De forskjellige studiestedene gir unike muligheter til å møte religiøse mennesker, foreta feltarbeid, oppleve religiøse ritualer, delta i festivaler og besøke historiske steder.

Studiet (30 sp) kan inngå som skolerelevant fag i grunnskolelærerutdanningene og lærerutdanning for tospråklige lærere, som en del av bredden i bachelor i globale utviklingsstudier, sosiologi (2 plasser), religion, filosofi og historie (4 plasser). Studiet kan også inngå som del av bredden for bachelorstudenter som velger religion, etikk og samfunn, årsstudium som breddefag.
Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights