Kortere studier

Kjønn, makt og mangfold (tidl. likestillingsstudiet)

Universitetet i Agder, i Kristiansand
Varighet
1/2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1/2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Kjønn, makt og mangfold (tidl. likestillingsstudiet)

Halvårsstudiet i kjønn, makt og mangfold (tidligere Likestillingsstudiet) setter deg i stand til å forstå og utfordre maktutøvelse og ulikhetskaping i samfunnet. Teori, empiriske studier, dine egne erfaringer og ulike undervisnings- og læringsformer brukes for dette formålet. Kunnskap om kjønn og feminisme står sentralt i studiet. Likestillingsbegrepet forstås imidlertid bredt, og andre forskjellsdimensjoner og andre kamper for anerkjennelse og rettferdighet er dermed også sentrale. Klasse, kultur, rase og migrasjon er andre sentrale kategorier som belyses i studiet. Samtidig oppøves du til kritisk refleksjon over kategorisering av mennesker langs slike dimensjoner, - samt over egen tenkning og praksis mer generelt.

Kjønn, makt og mangfold er rettet mot personer som på ulike måter jobber for likestilling og inkludering av mennesker i organisasjoner/institusjoner, samt i samfunnet forøvrig.

Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights