Master

Idrettsvitenskap

Universitetet i Agder, i Kristiansand
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Idrettsvitenskap

Dette studieprogrammet bør du velge om du er interessert i idrettsfaget og ønsker å fordype deg i det. Du får anledning til å bygge videre på den kompetansen du har fra før innenfor idrett og du vil få mulighet til å fordype deg i prestasjonsutvikling i idrett, som er hovedfokus i studieprogrammet. Prestasjonsutvikling i denne sammenhengen er knyttet til fysiologiske, pedagogiske, psykologiske og sosiale aspekter som utgangspunkt for idrettslig aktivitet og idrettslig ferdighet. UiA har et godt samarbeid med Olympiatoppen Sør og flere klubber/idrettslag i regionen samt forskningssamarbeid med spennende nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner. Som masterstudent vil du også ha tilgang til vår flotte og rikt utstyrte testlab.

Masterprogrammet i idrettsvitenskap kvalifiserer deg for flere ulike typer jobber. Mange av våre kandidater arbeider etter utdanningen som trenere på ulikt nivå, både innen bredde- og toppidretten. Mastergraden gir deg også mulighet for arbeid i offentlig forvaltning og andre roller innen idrettsorganisasjoner (sportslig leder, trener-/spillerutvikler, daglig leder). Flere av våre kandidater blir også tilsatt i undervisningsstillinger i skoleverket. Mange arbeider ved idrettslinjer i videregående skole. Undervisningsstillinger forutsetter praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Flere av våre kandidater arbeider også med forskning og undervisning ved ulike universiteter og høgskoler.

Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights