Sammendrag
Bachelor
Oslo
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Sosialt arbeid

Dette studiet er for deg som ønsker å jobbe med mennesker som trenger hjelp og støtte i vanskelige livssituasjoner. Du vil lære hvordan man forebygger, reduserer og løser sosiale problemer for familier og enkeltpersoner.

Dette studiet kvalifiserer deg til profesjonstittelen sosionom.

Du vil lære hvordan du arbeider med enkeltpersoner, familier eller grupper med det formål å forebygge, redusere og mestre sosiale- og helsemessige problemer. Studiet gir deg trening i å kommunisere og bygge relasjoner med mennesker i alle aldre og skape grunnlag for dialog, medvirkning og samarbeid.

Sosialt arbeid springer ut av en forståelse av at mennesker aktivt og relasjonelt kan forholde seg til sine medmennesker og de strukturer de lever under. Du vil lære hvordan du kan bidra til motivering og mobilisering av den enkelte og samfunnets ressurser. Som sosionom arbeider du med sosiale- og mellommenneskelige problemer på individ-, familie-, gruppe- og samfunnsnivå.

Bachelorstudiet er delt inn i fem hovedemner:

  • Samfunnsvitenskapelige emner
  • Psykologiske emner
  • Juridiske emner
  • Forståelsesgrunnlaget i sosialt arbeid
  • Arbeidsmåtene i sosialt arbeid

Universitetet samarbeider tett med arbeidslivet om både undervisning og forskning. OsloMets storbyprofil berører temaer som etnisk tilhørighet, endrede familie- og bomønstre, rus- og voldsproblematikk og marginaliserte ungdomskulturer.

Sosialt arbeid er et yrkesrettet studium med praksis, enten i Norge eller i utlandet. Utdanningen gir et godt grunnlag for utøving av yrket, og kvalifiserer til arbeid i bredden av velferdstjenester. Studiet har tett kontakt med praksisfeltene og de fleste kontaktlærerne ved studiet har lang erfaring innenfor sosialt arbeid.

Som en del av studiet kan du gjennom prosjektet Nattergalen være mentor for barn med minoritetsbakgrunn, og følge dem gjennom et skoleår.

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!