Videre- og etterutdanning

Praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser (Kompetanse for kvalitet)

Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanningen gir deg kunnskap om praktiske og estetiske kompetanser som tilnærming til læring i skolen. Du får kunnskap om tverrfaglig læring og metode, og skapende arbeid i digitale og fysiske rom med utgangspunkt i Kunnskapsløftet 2020. Vi har ledige studieplasser uten stipend- eller vikarordning fra Utdanningsdirektoratet. Du kan søke fra 5. juni kl. 09.00.

OsloMet – storbyuniversitetet
Pilestredet 46
0167 Oslo

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University). OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til...

Les mer og vis alle utdanninger ved OsloMet – storbyuniversitetet

Highlights