Freds- og konfliktstudier - studiested Nepal og India (i samarbeid med Kulturstudier)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Pokhara
1 semester
Heltid
Støttet av lånekassen
Vår
Klasserom

Freds- og konfliktstudier - studiested Nepal og India (i samarbeid med Kulturstudier)

Det daglige nyhetsbildet gir inntrykk av at verden står i brann. Det gjør den ikke! I det store og hele er menneskeheten på fremmarsj, og finner ut av sine uoverensstemmelser. Det er imidlertid ikke tvil om at globaliseringen har gjort at hjulene snurrer fortere, stemmene blir høyere, og temperaturen stiger.

Verden trenger mennesker som har innsikt i hvordan mellommenneskelig dynamikk ender opp i vold – eller kompromiss. Er du en fredsmegler?

Freds- og konfliktstudier gir en tverrfaglig innføring i studiet av prosesser som fører til konflikt og konfliktløsning, på lokalt, regionalt og globalt nivå, og med fokus på Sør-Asia.

Kurset gir grunnlag for årsaksforklaringer, kritisk analyse og reflekterte vurderinger omkring konfliktlinjer i dagens verden. Dette kombineres med en innføring i Nepals og Sør-Asias kulturer og samfunn, og bringer dermed våre egne opplevelser i Nepal nærmere pensumlitteraturen. Til sammen vil dette gi deg verdifulle erfaringer, ikke minst dersom du ønsker å jobbe med internasjonale spørsmål i fremtiden.

Mer informasjon om studiet

Nettside hos Kulturstudier

Les mer på nettsidene til Kulturstudier

Studieside for Freds- og konfliktstudier

Besøk studentportalen for mer informasjon (student.oslomet.no)

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!