Doktorgrad

Samfunnsutvikling og planlegging

Varighet
3 år, normert tid
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år, normert tid
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Samfunnsutvikling og planlegging

Ph.d.-programmet for samfunnsutvikling og planlegging ved Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM).

LÆRINGSUTBYTTE

Kandidaten skal være kvalifisert for forskningsvirksomhet av internasjonal standard innenfor sitt fagområde og beherske fagområdets vitenskapsteori og metoder. Dette oppnås gjennom formaliserte kurs i opplæringsdelen og gjennom egen forskningspraksis. Det forventes at kandidatene deltar aktivt i internasjonale faglige nettverk for å holde seg orientert, og for å presentere og få tilbakemelding på egen forskning.

De formaliserte kursene er sentrale for å nå læringsmålene, men arbeidet med egen avhandling er likevel den viktigste aktiviteten for å nå læringsmålene.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet