Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Doktorgrad

Realfag og teknologi

Varighet
3 år, normert tid
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: Løpende
Varighet
3 år, normert tid
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: Løpende

Realfag og teknologi

Ph.d.-programmet i realfag og teknologi ved Fakultet for realfag og teknologi.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i a) kunnskaper, b) ferdigheter og c) generell kompetanse.

a) Doktoren

 • Er i kunnskapsfronten innen sitt valgte forskningsområde og har inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet.
 • Kan vurdere og analysere ulike teorier, metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter - også i et internasjonalt perspektiv.
 • Kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor sitt spesifikke forskningsområde.


b) Doktoren

 • Kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid, på internasjonalt høyt nivå.
 • Behersker vitenskapelig utstyr, instrumenter og analyseverktøy som brukes innen sitt spesialfelt.
 • Har bidratt gjennom original forskning til ny kunnskap som kan publiseres i internasjonale tidsskrifter.
 • Kan forstå kompleksiteten i tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Kan kritisk vurdere, og gi konstruktiv kritikk av, vitenskapelige arbeider innenfor sitt fagområde.


c) Doktoren

 • Kan utøve sin forskning med faglig og etisk integritet, og kan identifisere og vurdere relevante miljømessige og etiske hensyn.
 • Kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler, og delta i debatter innen fagområdet i internasjonale fora.
 • Kan formidle resultater fra sitt forskningsarbeid til næringsliv, myndigheter og forvaltning, samt til allmennheten via kontakt med media.
 • Kan plassere egen forskning innen større faglige og samfunnsmessige sammenhenger.
 • Kan vurdere behovet for, ta initiativet til og eventuelt drive innovasjon innen sitt fag.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet