Sammendrag
Master
Ås
2 år
Heltid
Høst
Klasserom

Miljøvitenskap

Du får tverrfaglig spisskompetanse om samspillet mellom biologiske, geologiske, hydrologiske, fysiske og kjemiske prosesser i naturen. Du får teori og ferdigheter i laboratorie-, felt- og modelleringsarbeid. Hvilke fag du tar avhenger av hvilke fordypninger du velger. Som student velger du selv hvilke tema du ønsker å fordype deg i, emner og studieplan. Du tar noen obligatoriske emner, men majoriteten av emnene er valgfrie.   

Obligatoriske emner inkluderer:  

 • Miljøvitenskap
 • Tverrfaglig samarbeid og kontroverser om bærekraft

I tillegg velger du minst to faglige spesialiseringer skreddersydd mot dine ønsker. Mulige fordypningsområder er:  

 • Globale miljøendringer og jordsystemet
 • Miljøgifter og økotoksikologi
 • Hydrogeologi
 • Paleomiljø og klimaendringer
 • Jordforurensning og bærekraftJordhelse og bærekraftig bruk av jordressurser
 • Radioøkologi
 • Vannforurensning

NMBU har mange valgfrie emner du kan velge blant. Vi har landets største fagmiljø innen miljøvitenskap. Det gir deg som student stor faglig frihet, mange valgmuligheter, og er en garanti for at din utdanning er basert på den aller nyeste forskningen.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!