Sammendrag
Integrert Master
Ås
5 år
Heltid
Høst
Klasserom

Matvitenskap og ernæring

I løpet av de tre første årene lærer du grunnleggende prinsipper innen moderne og bærekraftig matproduksjon. De to siste årene fordyper du deg innenfor én av følgende områder: 

  • Produksjon og produktutvikling lærer du om prosessene som kan gjøre en idé om til et ferdig produkt. Andre elementer er emballasje, sensorikk og målemetodikk. Det er også mulig å fordype seg innen økonomi og ledelse. 
  • I Matvaretrygghet, -kvalitet og -hygiene lærer du om hvordan fremmede og uønskede stoffer kommer inn i maten, og hvordan det kan unngås. Kunnskap om sykdomsfremkallende mikroorganismer og miljøgifter er viktige elementer.
  • I Ernæring, biomedisin og helse, lærer du om samspillet mellom mat, genetiske faktorer og livsstil. Du vil se nærmere på hvordan ulike næringsstoffer påvirker kroppen og matens betydning for helse og livskvalitet. Denne fordypningen gir deg kunnskap om kosthold og helse, cellebiologi, ernæring, toksikologi, anatomi, fysiologi og teknologi. 

Hver fordypning har egne obligatoriske emnepakker. Alle avslutter med en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng, som gjerne kan skrives i samarbeid med industri eller andre forskningsmiljøer.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!