Master

Husdyrvitenskap - master

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Husdyrvitenskap - master

Det stilles store krav til lønnsom produksjon av god og sikker mat, og til dyrevelferd. Økende press på verdens matressurser gjør et bærekraftig og miljøvennlig husdyrhold stadig viktigere.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

 • Har dybdekunnskap innen ett eller flere av fagene avl/genetikk, ernæring eller etologi anvendt på produksjonsdyr eller sports- og familiedyr
 • Har breddekunnskap om hvordan fagene samvirker til beste for bærekraftig produksjon av kvalitetsprodukter fra husdyrene, samt hvordan fagene er viktige for sports- og familiedyrsektoren
 • Har inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og bruken av disse innen avl/genetikk, etologi og ernæring

Ferdigheter:

 • Kan anvende kunnskapen til å fordype seg innen et fagfelt, og utføre masteroppgavearbeidet basert på egne forsøk, tilgjengelige datasett og/eller litteratur
 • Kan gjøre et selvstendig arbeid innenfor gitte tidsrammer, og innenfor de etiske normer som gjelder for husdyrproduksjon eller bruk av sports- og familiedyr
 • Har ferdigheter på et nivå som tilsier at de kan besitte ledende stillinger innenfor husdyr- og landbruksorganisasjoner, landbruksdepartement og andre lovgivende organer, og ha en ledende rolle i utvikling av norsk og internasjonal husdyrproduksjon og landbruk

Kompetanse:

 • Skal kunne sammenfatte teori og praksis på en selvstendig måte
 • Skal forstå hvordan rammebetingelser og naturgitte forhold påvirker norsk og internasjonal husdyrproduksjon
 • Har gjennom våre mange utenlandske studenter lært å samarbeide i et internasjonalt fagmiljø
 • Kan engasjere seg i den offentlige debatten på en profesjonell måte

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad i husdyrvitenskap

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet