Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping samfunnsfag

Høgskulen i Volda
Sammendrag
Master
Volda
3 år
Deltid
Klasserom

Startdatoer
Volda
Høst

Volda
Vår

Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping samfunnsfag

Den erfaringsbaserte mastergraden er retta mot lærarar som har 60 studiepoeng i norsk, og som ønskjer å oppnå lektorkompetanse.

Utdanninga er profesjonsretta, og det er lagt opp til at studentane skal sjå praksiserfaringane sine opp imot aktuell fagteori og forsking. Fordjupingsfaget blir sett i ein historisk og samfunnsmessig samanheng. Studiet gir kompetanse for å kunne tilpasse opplæringa i norsk til ei mangfaldig elevgruppe.  

Kontaktinformasjon til Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda

Joplassvegen 11
6101 Volda

Tlf: 70 07 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!