Kortere studier

Fjords and Glaciers

Varighet
1 semester
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 semester
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Fjords and Glaciers

Fjords and Glaciers er eit studium for deg som er glad i natur og friluftsliv, og som vil lære meir om friluftsliv i ein pedagogisk kontekst, miljøspørsmål, norske tradisjonar og naturen sin påverknad på kulturlivet i Noreg.

Kvifor studere fjords and glaciers?

Den norske tradisjonen for friluftsliv i ein pedagogisk kontekst og koplinga mellom dette og miljøspørsmål er grunnleggande i dette tverrfaglege studiet. 

I studiet lærer du:

  • korleis friluftsliv kan brukast i ein pedagogisk kontekst
  • korleis mennesket påverkar naturen
  • korleis vi har brukt naturen gjennom tidene

Studiet kan du ta vedcampus Stord.

Studiepoeng30Varighet0,5 årOmfangHeiltidSpråkEngelskStudieplanStudieplan 2023/2024Søknadsfrist

15. april

Søk studieplassOm søking og opptakKvifor studere fjords and glaciers?

Den norske tradisjonen for friluftsliv i ein pedagogisk kontekst og koplinga mellom dette og miljøspørsmål er grunnleggande i dette tverrfaglege studiet. 

I studiet lærer du:

  • korleis friluftsliv kan brukast i ein pedagogisk kontekst
  • korleis mennesket påverkar naturen
  • korleis vi har brukt naturen gjennom tidene

Studiet kan du ta vedcampus Stord.

Gil`s everyday life at Fjords and GlaciersPart twoPart threePart four

Du får oppleve det typiske landskapet i Vest-Noreg med fauna og flora, og lære korleis dette landskapet blei danna og endra.

Studiet er tilrettelagt for utvekslingsstudentar, men er også ope for norske søkjarar dersom det er ledige studieplassar. Oppstart føreset tilstrekkeleg tal utvekslingsstudentar.

Høgskulen på Vestlandet
Stord

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte. HVL er i dag en av landets største utdanningsinstitusjoner, med campuser i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og på...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskulen på Vestlandet

Highlights