Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Master
Halden, Nettstudier
4 år
Deltid

Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng)

Du får god individuell oppfølging fra lærerne, og læringsprosessen skjer også i samarbeid med dine medstudenter. Emnene omfatter blant annet kommunikasjon, formfokus i undervisningen og interkulturell læring.

Videre vil du lære om bruk av litteratur i undervisningen og forberede deg på masteroppgaven med metode- og prosjektarbeid. Du vil fordype deg i språklig variasjon, elevspråk og barne- og ungdomslitteratur. De siste semestrene i studiet skriver du en masteroppgave om et selvvalgt tema.

Studiet er et samarbeid mellom Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet og Høgskolen i Østfold. Vi gjør oppmerksom på at svensk lov sier at studenter som ikke er EU/EØS-borgere MÅ betale studieavgift. Det betyr at studenter som ikke er EU/EØS-borgere må betale studieavgift for de svenske emnene som inngår i programmet - se mer informasjon hos Linnéuniversitetet.

Sletting av studielån

Som lærer i språk kan du under visse betingelser få slettet studielån på inntil 50 000 kr. Les mer om dette under Lærere med utdanning i realfag eller språk (lanekassen.no). 

Nettside for deg som allerede er student

Ofte stilte spørsmål

Jeg skal være deltidsstudent. Må jeg ta emnene i en bestemt rekkefølge?

Du har stor frihet å velge rekkefølgen, men vi anbefaler for heltidsstudenter at du begynner med Interkulturell læring, Fokus på form, og Kommunikasjon. For deltidsstudenter anbefaler vi å begynne med Interkulturell læring og Kommunikasjon. For begge alternativene (heltid/deltid) bør emnet Metode og prosjekt tas før Masteravhandlingen.

Det er lenge siden jeg har jobbet med målspråket/har studert, vil jeg klare å henge med på programmet?

Du kan gå inn på spraak.net og få tips om hvordan du kan forberede deg til de ulike emnene.

Foregår all undervisning på målspråket?

Ja, men alle lærere forstår «skandinavisk».

Hvor finner jeg praktisk informasjon?

Det finner du på studiestedenes felles plattform spraak.net og i studieplanene på hiof.no.
Du finner også informasjon på Canvas i et rom som kalles Språktreff. Du logger deg inn i dette rommet med ditt Feide brukernavn og passord. 

Når får jeg vite når og hvordan nettundervisningen finner sted?

Hvert emne vil ha en detaljert beskrivelse av hvordan undervisningen foregår. Den vil du få på læreplattformen for det enkelte emnet. Emnene som arrangeres av HiØ finnes på læreplattformen Canvas, emnene som arrangeres av Linné universitetet finnes på Linnés læreplattform MyMoodle og emnene som arrangeres av Gøteborgs universitet finnes på GU sin Canvas (som ikke er den samme som HiØ sin). I tillegg gis det informasjon på oppstartsamlingen for hvert emne.

Hvordan kommer jeg i gang med studiet?

Du kan gå inn på spraak.net og få tips om hvordan du kan forberede deg til de ulike emnene. Skriv til kontaktpersonene hvis du lurer på noe.
Engelsk: Eva Margareta Lambertsson Björk
Fransk: Franck Orban
Spansk: Berit Grønn
Tysk: Kåre Solfjeld

Er det obligatorisk deltakelse på undervisningen (samlinger og nettundervisning)?

Samlinger er ikke obligatoriske, men vi anbefaler at man deltar. For nettundervisning er det ulik praksis i de ulike emnene, dette får man informasjon om ved studiestart. 

Hvilken læringsplattform skal jeg bruke?

For Høgskolen i Østfolds emner brukes Canvas, og det samme gjelder Göteborgs universitet, men da er det Göteborgs universitet sin egen Canvas. Linné universitetet bruker en plattform som heter MyMoodle.

Hvor finner jeg pensumlistene?

De finner du i emnebeskrivelsene for de ulike emnene som igjen finnes i studiemodellen.

Hvor får jeg kjøpt kompendiene?

De blir tilgjengelig på læringsplattformene.

Må jeg kjøpe bøkene?

Ja, det bør du gjøre – alternativt kan du prøve å låne litteraturen på biblioteket.

Når foregår undervisningen i de forskjellige emnene?

Dette får du informasjon om ved studiestart. Vi har svært liten synkronundervisning på nett.

Når blir eksamensdatoene klare?

De er klare ved studiestart.

Må jeg komme til Halden for å avlegge eksamen?

Vi har ingen skriftlige skoleeksamener i dette programmet. Muntlig avsluttende eksamen med forsvar av masteravhandlingen avtales individuelt.

Hva slags utstyr behøver jeg ha for å følge nettundervisningen?

Se informasjon om utstyr på nettsiden Nettstudier i fremmedspråk.

Hvor kan jeg henvende meg for å få teknisk hjelp med PCen/MACen min?

Du kan ta kontakt med IT-vakt

Er det flere samlinger i løpet av studiet?

Vi tilbyr vanligvis 2-dagers oppstartsamlinger i begynnelsen av hvert semester – i august i Halden, i januar i Göteborg. I januar tilbyr vi et dagsseminar for de som skriver på masteravhandlingen sin. 

Kontaktinformasjon til koordinatorer, lærere og administratorer i masterprogrammet

Koordinatorer

 • Eva Lambertsson Björk koordinator engelsk HiØ
 • Kåre Solfjeld koordinator tysk HiØ
 • Franck Orban koordinator fransk HiØ
 • Annette Myre Jørgensen koordinator spansk HiØ
 • Monika Mondor koordinator GU
 • Angela Marx Åberg koordinator LNU

Kommunikation (LNU)

 • Angela Marx Åberg kursansvarlig och lärare tyska
 • Chris Allen og Ibolya Maricic lärare engelska
 • Kirsten Husung lärare franska
 • Miguel Angel Sarmiento og Alejandra Donoso lärare spanska

Fokus på form i språkundervisningen (GU)

 • Monika Mondor kursansvarlig och lärare engelska
 • Christine Fredriksson  lärare tyska
 • Christina Lindqvist lärare franska
 • Linda Flores Ohlson lärare spanska

Interkulturell læring (HiØ)

 • Eva L Björk kursansvarlig og lærer engelsk
 • Jutta Eschenbach lærer tysk
 • Franck Orban lærer fransk
 • Berit Grønn lærer spansk

Litteratur i undervisningen 2 (HiØ)

 • Frank Orban kursansvarlig og lærer fransk
 • Britt Svenhard lærer engelsk
 • Peter Langemeyer lærer tysk
 • Wladimir Chavez Vaca lærer spansk

Elevspråksanalyse (HiØ)

 • Kåre Solfjeld kursansvarig og lærer tysk
 • Lene Nordrum lærer engelsk
 • Estelle Fohr-Prigent lærer fransk

Språklig variasjon (HiØ)

 • Frode Lundemo kursansvarig og lærer tysk
 • Nazareth A Kifle lærer engelska
 • Annette Myre Jørgensen lærer spansk
 • Anje Müller Gjesdal lærer fransk

Litteratur i undervisningen 1 (LNU)

 • Angela Marx Åberg kursansvarig och lärare tyska
 • Mike Classon Frangos og Anne Holm lärare engelska
 • Kirsten Husung lärare franska
 • Leticia Gómez og Emma Magnusson lärare spanska

Metod och projekt (GU)

 • Monika Mondor kursansvarig och lärare engelska
 • Christine Fredriksson lärare tyska
 • Christina Lindqvist lärare franska


Administration

 • Kjersti O'Callaghan administratör HiØ, kontakt om utdanningsplan HiØ
 • Helena Rydén administratör LNU
 • Vivian Byström administratör GU, kontakt om kursintyg för GU-kurser 

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!