Videre- og etterutdanning

Videreutdanning i prosessledelse i kompetanseutvikling

Høgskolen i Innlandet, i Lillehammer
Varighet
ca 5 mnd
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
ca 5 mnd
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Videreutdanning i prosessledelse i kompetanseutvikling

Studiet har et omfang på 15 studiepoeng, og går over en periode på ca.5 måneder.

Videreutdanningen er for ansatte som har/eller skal inneha en tilrettelegger og utviklingsrolle i det videre kompetanse- og utviklingsarbeidet i NAV. De som gjennomfører studiet vil kunne gå inn i rollen som prosessledere i kompetanseutvikling i NAV. Ansatte i NAV må i økende grad arbeide med oppgaver som er komplekse og sammensatte, og som ofte fordrer samhandling mellom fagansatte med ulik kompetanse.

Videreutdanningens formål

  • Bidra til å styrke og videreutvikle prosessledernes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse i å lede og tilrettelegge for gode læringsprosesser, samt utvikle læringsarenaer og metoder for læring som er kunnskapsbaserte, treffsikre og gir effekt
  • Ta vare på og videreutvikle den kompetansen som skal anvendes aktivt og systematisk i rollen som prosessledere
  • Bidra til å etablere kompetanseutvikling som en kontinuerlig prosess i NAV, som en del av et læringssystem og øke kvaliteten på intern kompetanseutvikling
  • Sikre at universitet og høgskolen integreres i NAVs læringssystem og bidrar til å underbygge kvalitet

Prosessledelse i kompetanseutvikling handler om å legge til rette for og lede integrerte arbeids- og læringsprosesser. Dette er endringsprosesser som kan være krevende for alle som deltar, og det krever at de som leder har innsikt i og forståelse for relasjonene mellom mennesker som skal handle sammen i endringsprosesser, samt hvordan ulike strukturer og arbeidsformer kan støtte slike prosesser.

Studiet består av 4 moduler:

  • Modul 1: Grunnleggende organisasjonsforståelse
  • Modul 2: Ledelse av prosesser - lærende ledelse
  • Modul 3: Arbeidsplassen som læringsarena
  • Modul 4: Egen rolle og autoritet

Studiet kan innpasses som valgemne i Master i offentlig ledelse og styring (MPA) ved Høgskolen i Innlandet etter individuell søknad.

Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights