Videre- og etterutdanning

Videreutdanning i diabetessykepleie

Varighet
0,5 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
0,5 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Videreutdanning i diabetessykepleie

Studiet har som mål å videreutvikle studentenes handlingskompetanse innen diabetes. Det totale læringsutbytte er knyttet til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Du som student skal bli i stand til å kombinere klinisk erfaring og ekspertise med beste tilgjengelige kunnskap for å yte oppfølging og behandling av høy faglig kvalitet. Type 2 diabetes og forebygging hos pasienter er tema som studiet først og fremst retter oppmerksomheten mot.

Utdanningen kvalifiserer til en selvstendig og samhandlende klinisk fagutøvelse spesielt rettet mot personer med diabetes, eksempelvis på sykehus sykehjem, ulike behandlingsentre, institusjoner eller i eget hjem.

Videreutdanning i diabetes retter seg mot høgskoleutdannede profesjonsgrupper med autorisasjon som sykepleier (for eksempel sykepleiere, helsesøstre og jordmødre) som arbeider innen kommunehelsetjenesten. Studiet er også aktuelt for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Vår

  • Nettbasert med samlinger
  • Elverum
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights