Videre- og etterutdanning

Videreutdanning i diabetessykepleie

Nord universitet, i Bodø
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Videreutdanning i diabetessykepleie

Diabetes er en utbredt sykdom og sykepleiere møter personer med diabetes i alle deler av helsetjenestene. Kvalitativt god behandling og oppfølging av personer som lever med diabetes krever at sykepleiere har høy kompetanse innen medisinske, så vel som psykologiske og pedagogiske emner. Gjennom dette studiet oppnår sykepleiere spesialkompetanse til å arbeide til det beste for personer med diabetes i og utenfor institusjon, og i ulike livsfaser.

Personer som lever med diabetes utgjør store samfunnsgrupper og krever ofte oppfølging fra ulike faggrupper over lang tid. Studiet i Diabetessykepleie kvalifiserer sykepleiere for fagutvikling og klinisk arbeid med mennesker som lever med diabetes, eksempelvis i den private og offentlige helse- og velferdstjenesten på kommunalt nivå eller i spesialisthelsetjenesten.

Et studietilbud innen diabetessykepleie er etterspurt i praksisfeltet og av Helse Nord. I en landsdel med store avstander og en yrkesgruppe som ofte kombinerer studier med fulltidsjobb, er det i tillegg ønskelig med et studietilbud som tilrettelegger for primært digital deltakelse. Studiet vil således bidra til å dekke et kompetansebehov og heve kvalitet i helsetjenestetilbudet både i spesialist-, og kommunehelsetjenesten, og samhandlingen innad og mellom tjenestenivå.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bodø
Nord universitet
Bodø
Bodø

Nord universitet

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Universitetet har ca 1.350 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal....

Les mer og vis alle utdanninger ved Nord universitet

Highlights