Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Videre- og etterutdanning

Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid

Høgskolen i Innlandet, i Lillehammer
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid

Dette studiet/emnet omhandler ulike perspektiver på spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid. Disse blir belyst og drøftet i relasjon til ulike arenaer for spesialpedagogisk arbeid. Slike arenaer kan være i pedagogiske støttesystemer som BUP, Statped, PPT eller utdanningsinstitusjoner som barnehage, grunnskole, videregående skole eller voksenopplæring. Perspektivene som tas opp omfatter individ-, gruppe- og systemnivå. Studiet/emnet har en teoretisk og praktisk innretning. Temaer som behandles er:

  • Teorier og metoder for rådgivning, veiledning og innovasjon
  • Krefter og prosesser som bidrar til konstituering av spesialpedagogiske tiltak
  • Praktiske problemstillinger knyttet til ulike arenaer for rådgivning og endringsarbeid
  • Metoder for kartlegging, planlegging av tiltak
  • Planlegging og gjennomføring av rådgivnings- og endringsprosesser
  • Etiske utfordringer i rådgiverrollen

Studiet utgjør et av to fordypningemner i master i spesialpedagogikk, og kan dermed søkes innpasset i denne mastergraden senere.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet går over to semestre og er samlingsbasert. Forelesning og seminarer, gruppearbeid, veiledning, kasusdrøftinger, evaluering av kartlegging og utprøving. Det er krav til betydelig egenaktivitet under samlingene og mellom disse, blant annet ved litteraturstudier. Det skal skrives et eksamensessay innenfor emnet.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Lillehammer
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights