Videre- og etterutdanning

Spesialpedagogikk og tilrettelegging for et inkluderende barnehagemiljø

Høgskolen i Innlandet, Nettstudier
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettstudier
Neste startdato
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettstudier
Neste startdato

Spesialpedagogikk og tilrettelegging for et inkluderende barnehagemiljø

Studiet støtter opp om satsingen "spesialpedagogikk og inkluderende praksiser i barnehagen" og legger derfor vekt på hvordan barnehagelærere kan tilrettelegge for et inkluderende barnehagemiljø. Gjennom økt kunnskap om spesialpedagogiske perspektiver og tilnærminger skal studentene etter endt studium kunne bidra til en mer inkluderende spesialpedagogisk praksis, innenfor barnehagens ordinære pedagogiske virksomhet.

Studiet gir en innføring lovverk, lovformuleringer i rammeplanen, saksgangen for spesialpedagogisk hjelp og sentrale styrende ideologier for et inkluderende barnehagemiljø. Studentene skal få en grunnleggende innsikt i spesialpedagogisk grunnlagstenkning, etikk og ulike spesialpedagogiske utfordringer og arbeidsmåter. Det vil særlig legges vekt på tilpasning innenfor barnehagens ordinære rammer, hvor lek og felleskap framstår som sentrale arenaer i arbeidet med å skape et inkluderende miljø. Det legges avgjørende vekt på at studentene skal bidra inn i studiet med sine praksiserfaringer.

Studiet er organisert i fire moduler, etter følgende hovedtemaer:

- Lovverk, og sentrale perspektiver som ivaretar spesialpedagogiske behov i et inkluderende barnehagemiljø.

- Spesialpedagogiske tilnærminger i barnehage, med vekt på lek og annen aktivitet innenfor fellesskapets ramme.

- Tverrfaglig samarbeid og veiledning, i arbeid med spesialpedagogisk tilrettelegging i barnehagen.

- Observasjon, dokumentasjon og systematisk vurdering, som del av det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen.

Studiet tilbys som rent nettbasert studium, og er delt inn i to emner à 15stp. Studietilbudet vil faglig være på masternivå i spesialpedagogikk, og vil gi innpass i mastergradsstudiet i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Nettstudier
  • Nettstudier
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights