Doktorgrad

Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag

Lærerutdanningsfagene er flerfaglige i den forstand at de integrer disiplinfaglig, fagdidaktisk og utdanningsvitenskapelig teorier og metodologier.

Et forskningstyngdepunkt i programmet er humanistiske lærerutdanningsfag (musikk, norsk, engelsk og KRLE) og pedagogikk.

Stipendiatenes prosjekter springer ut av problemstillinger som utforsker temaer relevante for lærerutdanning eller for profesjonspraksiser i barnehager, skole, voksenopplæring, høyere utdanning og kulturskoler. På tvers av de ulike områdene er tematikker knyttet til mangfold, inkludering og likeverd sentrale.

Les mer her

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Hamar
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights