Sammendrag
Kortere studier
Evenstad
3 måneder
Deltid
Støttet av lånekassen
Vår
Klasserom

Naturoppsyn

Studiet gir studenten teoretisk bakgrunn og rolleforståelse tilstrekkelig for å kunne søke politimester om begrenset politimyndighet (BP).

Faglig sett inneholder del 1 en introduksjon til naturoppsynets ansvars- og virkeområder og studentene jobber med relevante miljølover og gjennomfører praktisk oppsyn i henhold til instruks.

I del 2 er det lagt vekt på viktige juridiske og politifaglige tema som begrenset politimyndighet, strafferett, straffeprosess, etterforskning og rapportskriving. I tillegg kommer sentrale tema som miljøkriminalitet, med særlig vekt på faunakriminalitet og kulturminner i skog og utmark

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!