Master

Master i offentlig ledelse og styring (MPA) - fordypning i organisasjon og ledelse

Varighet
4 år / 3 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
4 år / 3 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Master i offentlig ledelse og styring (MPA) - fordypning i organisasjon og ledelse

Master i offentlig ledelse og styring, også kalt Master of Public Administration (MPA), er rettet mot deg som har, eller er på vei mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Sentralt i studiet er å bedre forstå hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder for offentlig sektor innenfor komplekse velferdssamfunn, nå og i framtiden.

Studiet kombinerer emner fra flere vitenskapsgrener, henter praksisnære eksempler fra virksomheter og samfunnsforhold i regionen og integrerer blant annet fagområdene statsvitenskap, offentlig økonomi, organisasjon, strategi og ledelse, innovasjon og samfunnsvitenskapelige metoder og vitenskapsteori.

Fordypningen i organisasjon og ledelse gir deg solid kompetanse til å anvende organisasjons- og ledelsesteori som grunnlag for styring og ledelse av offentlige virksomheter.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Nettbasert med samlinger
  • Rena
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights