Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Kortere studier

Ledelse av prosesser del 2

Høgskolen i Innlandet, i Brumunddal
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Ledelse av prosesser del 2

Studiet er en fordypning av studiet Ledelse av prosesser - Del 1, og gir med avlagt eksamen grunnlag for opptak til Ledelse av prosesser - Del 2.

Ledelse av prosesser - Del 2 bygger videre på hovedtemaene fra del 1, men går dypere i noen av undertemaene og bringer inn flere nye temaer og perspektiver. Oversikt over hovedtemaer og undertemaer finner du i studieplanen nedenfor.

Studiet har i større grad vekt på at du får mulighet til å videreutvikle evnen til å analysere, som grunnlag for å håndtere og lede komplekse prosesser. I disse prosessene blir balansen mellom motstridende hensyn sentrale perspektiver, hvor holdninger og dilemmaer drøftes i lys av etiske og verdimessige perspektiver.

Det er også fokus på forholdet mellom ledelse og læring, der lærings- og ledelsesprosesser sees som integrert i hverandre, basert på forholdet mellom refleksjon, analyse og handling. Dette fører også til vektlegging av kompetanseutvikling som del av lederutvikling.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Vår

  • Klasserom
  • Brumunddal
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights