Kortere studier

Ledelse av prosesser del 1

Høgskolen i Innlandet, i Brumunddal
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Ledelse av prosesser del 1

Velferdssamfunnets utvikling innebærer at ledere i det offentlige må arbeide med oppgaver som stadig blir mer komplekse og sammensatte. Dette krever systematisk samhandling mellom fagfolk med ulik kompetanse. På alle ledernivå vil dette kreve kunnskaper om, holdninger til, ferdigheter i og evne til å etablere og lede tverrfaglige arbeidsprosesser.

Ledelse av prosesser - Del 1 tar for seg varierte, sammensatte og undersøkende arbeidsformer og gir deg mulighet til trening og utforsking av egen lederrolle. Studiet tar utgangspunkt i deltakernes utfordringer i egen arbeidsorganisasjon og forfølger dette gjennom hele studieløpet. I tillegg vektlegger studiet at det er organisasjonens oppgave som er styrende for lederutøvelse, og at dette må baseres på innsikt i og trening i å håndtere ulike prosesser i arbeidsorganisasjonen.

Studiets faglige innhold er gruppert i fire hovedtemaer:

1. Grunnleggende organisasjonsforståelse
2. Ledelse av arbeidsprosesser
3. Underliggende prosesser – spenning – motstand
4. Egen rolle og autoritet

Studiet gir 30 stp. på masternivå og kan søkes innpasset i andre relevante mastergradsløp, og kan også bygges videre på med Ledelse av prosesser - Del 2 (30 stp).

Dette studiet kan gjennomføres som oppdrag

Ledelse av prosesser er gjennomført i litt ulike varianter og med forskjellige navn de siste 10 årene. I tillegg til det åpne tilbudet er oppdragsvarianten gjennomført i en rekke kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige organisasjoner. Noen kommuner har gjennomført programmet i flere omganger.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Vår

  • Klasserom
  • Brumunddal
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights