Kortere studier

Landbruksregnskap

Høgskolen i Innlandet, i Gardermoen
Varighet
3 mnd
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
3 mnd
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Landbruksregnskap

Studiet består av enkeltemnet Landbruksregnskap, som tilbys i samarbeid med Økonomiforbundet, og er utviklet for å møte det særskilte kompetansebehovet knyttet til føring av landbruksregnskap.

Regnskapsdelen av økonomistudier konsentreres i hovedsak om forretningsregnskap uten tilknytning til noen bestemt næring. Landbruksregnskap har gjennom mange år skilt seg fra øvrige regnskap ved at man her har rapportert til skattemyndighetene med egne næringsoppgaver og tilleggsskjemaer.

Selv om man har forsøkt med en tilnærming i de senere år, har man i denne bransjen fortsatt særegenheter. I tillegg har kompleksiteten blitt større ved at næringsutøverne ofte driver flere typer næringer samtidig. Behovet for styrking av regnskapskompetansen i denne næringen er derfor absolutt tilstede.

Studiet er egnet for deg som ønsker en innføring i landbruksregnskap, med dokumentert eksamen. Det er også relevant for deg som nylig har avsluttet et bachelorstudium i regnskapsførerfaget, og som ønsker kompetanse innen de særregler som gjelder for landbruket. Studiet er også egnet for deg som har jobbet en stund på et regnskapskontor, men som ønsker å satse sterkere på landbruksregnskap, samt for gårdbrukere som ønsker å føre sitt eget regnskap.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Nettbasert med samlinger
  • Gardermoen
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights