Halvårsstudium i kunnskapsledelse

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Kortere studier
Kongsvinger
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Halvårsstudium i kunnskapsledelse

Organisasjoner er i kontinuelig endring og i stor grad kunnskapsintensive, som viser til at medarbeiderne er høyt utdannet og besitter spesialistkunnskap. Individuell og organisatorisk kompetanse er derfor den mest kritiske suksessfaktoren i organisasjoner. Det er dermed viktig med ledelse av organisatorisk læring, kunnskapsutvikling og serviceutvikling i organisasjoner, både internt og eksternt i alle typer virksomheter. 

Byggeklossene i studiet er ledelsesfag, forskningsbasert kunnskap om læring i organisasjoner, servicefag og beslutningsproblemer. Studiet er sektorovergripende, men i de enkelte emnene blir eksempler fra privat, offentlig og frivillig sektor belyst.

Studiet gir en relevant ledelsesutdanning og er lagt til rette slik at det med noe fleksibilitet kan tilpasses full jobb. Undervisningen vil gi deg mulighet til å utveksle erfaringer fra egen arbeidspraksis, både i gruppearbeid og plenumsdiskusjoner, på den måten får du kunnskapsoverføring på tvers av yrkesgrener.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!