Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 22. mars 2022 🎓💻

Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsnæringen

Fagskolen Oslo
Sammendrag
Fagskole
Kristiansand, Oslo
Deltid
Kontakt lånekassen
Nettbasert med samlinger
Startdatoer
Kristiansand
Ulike muligheter, kontakt Fagskolen Oslo

Oslo
Ulike muligheter, kontakt Fagskolen Oslo

Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsnæringen

Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsnæringen

Skaff deg kompetanse i bruk av digitale verktøy på byggeplassen. Byggebransjen trenger arbeidstagere med digital kompetanse nå! Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsbransjen er et utdanningsprogram for håndverkere i produksjon. Du lærer å bruk av digitale verktøy på byggeplassen.

Den digitale fagarbeider

Den digitale fagarbeider består at seks moduler som spenner fra grunnleggende digitale ferdigheter via timelister og sjekklister til VDC og BIM. Du kan velge om du vil ta alle seks modulene eller om du bare trenger noen av dem. Hver modul gir 2,5 studiepoeng, totalt 15 studiepoeng.

Tilbudet er utviklet i samarbeid med bransjen og sikrer fagarbeidere nødvendig kompetanse i et høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Målet er å sørge for at håndverkerne i produksjon skal være i stand til å delta i en stadig mer digital hverdag.

Fellesforbundet og BNL har i samarbeid med Fagskolen Oslo, utviklet et etter- og videreutdanningstilbud innenfor Bransjeprogrammet og høstet gode erfaringer gjennom dette samarbeidet.

Skaff deg digital kompetanse som bygg- og anleggsbransjen sårt trenger. Utdanningen kan tas i kombinasjon med jobb.

Korte moduler utarbeidet av bransjen

Studiet gjennomføres i korte moduler der du selv kan velge om du vil ta en modul eller flere. Utdanningens mål er å sikre konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Det er medarbeiderne i virksomhetene som har gitt relevant innhold i utdanningsmodulene. Du kan gjennomføre modul for modul, mens du er i jobb, er permittert eller uten jobb.

Vi må sikre at fagfolk  påfyll av kompetanse, og unngå en usikker fremtid. Byggenæringen har et stort behov for digitalisering og det er nå vi må benytte muligheten å tilføre oppdatert kunnskap til fagarbeidere.  Fagskolene har en viktig rolle som tilbydere av utdanning og opplæring for livslang læring.

For kontakt eller mer informasjon om Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsnæringen, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Fag-svennebrev.

Alternativt minimum 5 års relevant praksis i et lærefag - realkompetansevurdering.

Studiefakta, Tittel m.m

Gjennomføringstidspunkter

Oslo:
Har startet gjennomføringen av modulene for 21-22.
Det er fremdeles mulig å søke om deltagelse på enkeltmoduler

Agder:
Det startes opp full gjennomføring av alle modulene i Kristiansand februar 2022.
Mer info og påmelding kommer.

Ta kontakt med Fagsolen Oslo for mer informasjon.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsnæringen.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Oslo

Fagskolen Oslo – En enestående yrkesfaglig læringsarena i hovedstaden

Fagskolen Oslo tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger på høyere nivå som utvikles i samarbeid med nærings- og arbeidsliv. De ulike utdanningene har en varighet fra ett til to år, og tilbys som heltids- eller deltidsstudier, på campus eller som nettstudier. Fagskoleutdanningen gir studiepoeng og er en fullverdig høyere utdanning.

Om fagskolen Oslo

Fagskolen har en lang historie i Oslo. Skolen ble opprettet i 1876 under navnet “Kristiania tekniske aftenskole”. Fagskolen Oslo utvikler studietilbud i tekniske fag, helse- og oppvekstfag og ledelsesfag i nært samarbeid med bransjeorganisasjoner og større virksomheter, både private og offentlige. Her vil du studere sammen med ca. 800 andre studenter, i et lærerikt og godt studiemiljø. Fagskolen bruker både faste ansatte og gjesteforelesere fra aktuelle bransjer, noe som vil gi deg en kvalitetssikret og relevant utdanning.

Alle utdanningstilbudene ved Fagskolen Oslo er godkjent av NOKUT. De strenge kravene som stilles til bl.a. undervisningsmetodikk, lærerkvalifikasjoner og fysiske forhold gir både studentene og markedet en garanti for utdanningens høye kvalitet. Fagskolen har utviklet en egen læringsmetodikk innenfor digital samhandling som er svært etterspurt i næringslivet.

Kostnader og godkjenning ved Fagskolen Oslo

Alle utdanningene ved Fagskolen Oslo er gratis for deg som student. Du dekker kun utgifter til Studentavgift (som bl.a inneholder medlemskap i SiO, kopipenger, etc), læremidler og egen PC. Alle studiene er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Oslo

Kontaktinformasjon til Fagskolen Oslo

Fagskolen Oslo

Kabelgaten 10-12
0580 Oslo

Tlf: 09874
Fax 23 46 57 01
fagskolen-oslo.no


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsnæringen:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!