Vis studentum.no som: Mobil

Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet

Fagskolen Innlandet
Sammendrag
Deltid
Viken
2 år, 60 studiepoeng
Fagskole
Oppstart: Høst 2021 - Viken

Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet

kyr

Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet

Tilbud der samspill mellom dyr og mennesker inngår, krever en tverrfaglig og helhetlig tilnærming der både dyras velferd og menneskenes behov blir ivaretatt. Dette studiet retter seg mot personer som bruker dyr i samspill med mennesker. Målet er å skape arenaer for mestring og mening som kan gi økt livskvalitet og gode opplevelser i hverdagen.

Aktuelle studenter kan være gårdbrukere/kommende gårdbrukere, yrkesutøvere/aktører i institusjoner, fagarbeidere innenfor helse eller dyrefag, fagpersoner innen skole/oppvekst eller andre med relevant fagkompetanse.

Oppbygging og arbeidsformer

I gjennomføringen av studiet legges det vekt på en tverrfaglig tilnærming der dyra som medhjelpere og deltakernes behov for mestring står i fokus. Det legges vekt på en praktisk tilnærming til de teoretiske temaene og arbeidsformer som krever aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningsform er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver og prosjektarbeid. Studentene skal også ha to praksisperioder ute i bedrift/institusjon på til sammen 120 timer. I studiet inngår også selvstudium og veiledning. Studentene har også mulighet til å arbeide med utvikling av egen arbeidsplass og velferdstilbud gjennom studiet.

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksisperioder og hovedprosjekt i selvvalgt emne.

1.    Innføring i dyreassisterte aktiviteter
2.    Mestring og livskvalitet i dyreassisterte aktiviteter
3.    Dyr som medhjelpere
4.    Arena og ledelse av tilbudet
5.    Tverrfaglig hovedprosjekt, inkludert praksis

Kompetanse og jobbmuligheter

Fagskoletilbudet retter seg mot tre målgrupper: sjølstendig næringsdrivende, ansatte i institusjoner, ledere innen dyreassisterte aktiviteter og som ansatt på en gård eller institusjon som aktivt benytter DAA som et verktøy. Studiet gir fagkvalifikasjoner med mulighet til å søke praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for å bli faglærer i videregående skole.

For kontakt eller mer informasjon om Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring fra;

Naturbruksprogrammet, alle programområder Helse- og oppvekstfag, programområdene helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget

2. Fem års praksis eller relevant yrkeserfaring og/eller annen skolegang.  

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (60 studiepoeng)

Lån og stipend

Som student ved Fagskolen Innlandet har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Skolen er gratis for heltidsstudenter, men du må selv betale læremateriell som bøker og PC. Deltidsstudenter eller nettstudenter betaler en studieavgift til skolen.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet tilbyr studier innen alle fagretninger – teknikk, helse, landbruk og ledelse. Moderne lokaler, naboskapet med NTNU og nærheten til industrimiljøet på Raufoss legger grunnlaget for et godt og givende studentliv på Campus Kallerud på Gjøvik.

Fagskolen Innlandet er med mer enn 1000 studenter Norges største offentlige fagskole. Skolen ligger på Kallerud, en drøy kilometer fra Gjøvik sentrum. Her har det vært utdanningsinstitusjoner siden 1968, både på fagskole- og høyskolenivå. Høsten 2012 flyttet Fagskolen Innlandet inn i fullstendig renoverte lokaler, med moderne auditorier og grupperom. På Kallerud ligger også NTNU Gjøvik, tidligere Høgskolen i Gjøvik, og til sammen er det nå mer enn 4000 studenter på campus.

Det største studietilbudet

Fagskolen Innlandet er den av Fagskolene på Østlandet som har det største studietilbudet, med studier innen alle fagretninger og i alle varianter – heltid, deltid eller nettbasert. Vi er alene om agroteknikerutdanning, og vi har også ledelsesfag, som økonomi og logistikk, i tillegg til bygg/anlegg, elektro, TIP og helsefag.

Individuell tilrettelegging

Skolen har et eget opplegg for de studentene som sliter med lese-og skriveproblemer. Vi tester alle som ønsker det, og på basis av oppnådd resultat på testingen, vil hver enkelt student få tilbud om tilrettelegging. Vi tilbyr også et ekstrakurs i matematikk på ca 30 timer til de som trenger det mest.

Et godt studentmiljø på Kallerud

Studentsamskipnaden har 530 studentboliger fordelt på fire studenthjem i Gjøvik, og driver også en barnehage. «Huset», studentenes eget hus på Kallerud, er et sosialt samlingspunkt med pub, kafé og lokaler som blant annet brukes til konserter, fester og større møter. 

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Innlandet

Kontaktinformasjon til Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Teknologiveien 12
2815 Gjøvik

Tlf: 61 14 54 00
Fax 61 14 54 01
fagskolene.no


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!