Vis studentum.no som: Mobil

Alt du trenger å vite om studier i utlandet

studere i utlandet

Ta hele eller deler av utdanningen din i utlandet!

Som student har du en unik sjanse til å bo en periode i et annet land. Enten det er som del av et norsk studium eller en full utdanning i utlandet, vil du få muligheten til å oppleve en annen kultur, lære et nytt språk og knytte kontakter på tvers av landegrensene. Her finner du informasjon om utenlandske universiteter, colleges, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner, samt en rekke tips til deg som vil studere i utlandet!

Agenter for studier i utlandet

For deg som ikke vil studere i Norge, finnes det flere alternativer for å reise utenlands og ta en utdanning. Du kan enten reise på egenhånd eller via en studieformidler, også kalt agent. Agenter formidler studieplasser på vegne av universitetene og gir deg gratis hjelp og veiledning.

 Les mer

Språkreiser og språkutdanning

Å leve med et språk døgnet rundt er en fantastisk mulighet for intensiv læring. Språkstudier i utlandet kommer i flere ulike former: sommerkurs for ungdom, språkkurs for næringslivet, eksamensforberedende kurs, individuell undervisning, intensivkurs, samt som høyere utdanning på et universitet. 

 Les mer

Medisinstudier i utlandet

Medisin har lenge vært et meget populært studium for nordmenn å ta i utlandet, og er faktisk det faget flest studenter fra Norge velger å ta når de reiser utenlands. Årsaken er blant annet at det er svært vanskelig å komme inn på medisinstudiet ved norske universiteter, og at antall søkere er stort.

 Les mer

Opptakstester for studier i utlandet

Utenlandske universiteter og høgskoler har ofte andre opptakskrav enn vi er vant til her i Norge. I tillegg til språktester, attestkrav og motivasjonsbrev, må du ofte gjennom en eller flere opptakstester for å komme inn på et universitet i utlandet. Hvilke du må ta avhenger av studielandet du ønsker å reise til og hvilket fag du vil studere.

 Les mer

Språktester (TOEFL og IELTS)

Vil du studere i utlandet? For å kunne følge med på forelesninger, lese pensum, samt uttrykke dine egne meninger om et faglig tema, bør du være relativt flytende i språket. Ønsker du å studere påandre språk enn engelsk kan du få støtte fra Lånekassen til språkkurs i forkant av studiene.

 Les mer

GMAT-test

GMAT er opprinnelig en kunnskapstest for de med engelsk som morsmål, og som ønsker en utdanning innenfor økonomi eller ledelse. Enkelte utdanningsinstitusjoner kan kreve at også du har tatt en GMAT-test, og testen blir derfor relevant også for studenter med engelsk som fremmedspråk.

 Les mer

Ordliste for utdanningsbegrep

Her kan du se en del av de vanligste engelsk-norske-ordene utenlandsstudenter møter på når du skal søke til utdanninger i utlandet. En del av norske høgskoler og universiteter tilbyr også engelske studieprogram og studieinformasjon på engelsk. Denne ordlisten kan være like nyttig for deg som skal studere i Norge.

 Les mer

Lån og stipend i utlandet

Lånekassen kan gi støtte til høyere utdanning i alle land. Lånekassen gir støtte til både gradsstudier og delstudier i utlandet. Gradsstudier vil si at man tar en hel grad i utlandet, mens delstudenter tar deler av graden sin i utlandet.

 Les mer