To kvinner leser ordbøker

Engelsk-norsk ordliste for utdanningsbegrep

Her kan du se en del av de vanligste begrepene du vil møte når du skal søke utdanning i utlandet. En del norske høgskoler og universiteter tilbyr også engelske studieprogram og studieinformasjon på engelsk. Denne ordlisten kan være like nyttig for deg som skal studere i Norge.

N  Z 

 

A

   

Accomodation


 
Accomodation betyr overnatting og henviser gjerne til hvor du skal bo eller oppholde deg når du skal studere i utlandet. Du kan lese mer om studentbolig i utlandet her.
     

Accreditation
 


 

Accreditation betyr akkreditering og henviser til om utdanningsinstitusjonen er en akkreditert institusjon. Du kan lese mer om akkreditering av skoler i utlandet her.

     

ACT


 

ACT er en opptaksprøve som vurderer studentenes evne til å fullføre studier på college-nivå. Testen består av blant annet engelsk, matematikk, lesing og naturfag. Les mer om opptakstester for utenlandsstudier her.

     

Admission

Admission betyr opptak.

     

Admission interview


 

Admission interview betyr opptaksintervju. Dette benyttes ved enkelte utdanningsinstitusjoner i utlandet. Merk at opptaksprøver og karaktervurdering kan komme i tillegg.

Associate Degree

En Associate Degree er en akademisk utdanning på lavere nivå. Målet med disse utdanningene er å gi grunnleggende kunnskap og ferdigheter til å gå inn i arbeid eller videre utdanning.

     
B    

Bachelor's Degree 
Bachelor's degree tilsvarer den akademiske bachelorgraden vi har i Norge. Dette er en grad av lavere nivå, med normert tid på 3-4 år. 
     
Bologna Process
 

 
Bologna-prosessen er en samarbeidsavtale som skal lette godkjenning av utdanning på tvers av landegrensene, og fremme mobilitet for studenter og ansatte innen høyere utdanning. Les artikkelen «Hva er Bologna-prosessen».
     
C    
CAEL
 

 
CAEL er en forkortelse for Canadian Academic English Language Assessment og er en engelsk språktest for utenlandsstudenter. Du kan lese mer om den engelske språktesten CAEL her.
     
Cambridge test
 

 
Cambridge-testen er en internasjonalt anerkjent engelsktest, som er akseptert og godkjent av tusenvis av høyere utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere og regjeringer over hele verden. Les mer om språktester for utenlandsstudier her.
     
Campus
 

 
Campus er universitetsområdet eller skoleområdet. Dette kan innebære alt fra undervisningslokaler, studentboliger, butikker og restauranter.
     
Credits Credits betyr poeng, og i dette tilfellet gjerne studiepoeng. Se også ECTS Credits. 
     
D    
Diploma Degree
 

 
Diploma Degree kan oversettes med diplomstudier og er ofte en kortere og mer praktisk rettet utdanning enn bachelorgraden. Les mer om diplomstudier i utlandet her.
     
Distance Learning
 


 
Distance Learning betyr fjernundervisning eller nettstudier. Fjernundervisning er en læringsform hvor det ikke er et krav om å være fysisk til stede på skolens område. Du studerer gjennom alternative læringsplattformer som for eksempel virtuelle klasserom.
     
Doctorate
 

 
Doctorate betyr doktorgrad. Doktorgrad er i mange land betegnelsen på den høyeste akademiske grad man kan oppnå. Les mer om doktorgrad her.
     
Dorm rooms
 

 
Dorm rooms er en form for studentboliger hvor man ofte bor to personer sammen og deler kjøkken og bad med flere andre. Les mer om studentboliger i utlandet her.
     

E
   
ECTS Credits

 


 
ECTS Credits (European Credit Transfer System) er et standardisert system for studiepoeng som benyttes av skoler i land som har undertegnet Bologna-prosessen.
     
F    
Fees
 

 
Fees betyr avgifter. I studiesammenheng kan dette være skolepenger (tuition fees) eller avgifter knyttet til reiser, opptak, eller et bestemt studieprogram.
     
G    
GMAT
 

 
GMAT står for "Graduate Management Admission Test" og er en kunnskapstest for de som ønsker å studere ledelse eller økonomi. Les mer om GMAT-testen her.

 

   

GRE

GRE står for "Graduate Record Test" og er en opptakstest for ønsker å søke på mastergrad i utlandet. Ofte kan du velge mellom GRE- eller GMAT-testen for å møte opptakskravene. Les mer om GRE-testen.

Graduate studies
 

 
Graduate studies er høyere grads utdanning ved et universitet. Eksempel på dette er mastergrad eller doktorgrad. Les mer om graduate studies i utlandet her.
     
H    
Halls of Residence
 


 
Halls of Residence tilsvarer "dorm rooms" og er en form for studentboliger hvor man ofte bor to personer sammen og deler kjøkken og bad med flere andre. Les mer om studentboliger i utlandet her.
     

Honours "Hons" Degree


 

En Honours Degree tilsvarer vanligvis det vi kaller en bachelorgrad i Norge, men kan i noen tilfeller gå over 4 år i stedet for 3 år. 

     
I    
IELTS

 


 
IELTS står for International English Language Testing System og er en språktest som tester skriftlige og muntlige engelskkunnskaper samt lese- og lytteferdigheter. Les mer om språktester for utenlandsstudier her.
     
L    
Letter of Recommendation
 


 
Letter of Recommendation er et anbefalingsbrev som ikke bare skal vise hva du har oppnådd, men også fungere som en god referanse på din arbeidsmoral, personlighet og hvordan du jobber i en gruppe med andre personer. 
     
LSAT
 

 
LSAT står for Law School Admission Test og er en test for de som ønsker å studere juss. Testen skal teste leseforståelsen din, samt de logiske og verbale evnene dine. Les mer om LSAT.
     
M    
Major Spesialiseringsområdet du velger i din utdanning. Vanligvis velger du spesialisering innen ditt første studieår. 
Master's degree
 

 
Master's Degree (mastergrad) er en høyere akademisk grad som du kan ta etter bachelorstudier. 
     
MELAB

 


 
MELAB er en test som blant annet benyttes av skoler i USA, Canada og Storbritannia, og tester dine engelskkunnskaper når det kommer til lesing, skriving, lytting og muntlige ferdigheter.
Minor Ditt sekundære spesialiseringsområde.
     
N    
Noncredit Valgfritt emne som ikke inngår i utdanningsprogrammet. Noncredit emner kan tas for å komme inn på et spesifikt program eller ut av egen interesse under utdanningsløpet. 
O    
Online Degree
 

 
En online degree innebærer at du tar hele graden din (for eks. en bachelor- eller mastergrad) gjennom nettstudier.
Open admission En policy ved universiteter og høyskoler som tillater alle som har gjennomført videregående skole å søke til opptak, uavhengig av karakterer og opptakstester. 
     
P    
PhD
 

 
PhD står for Doctor of Philosophy og er en doktorgrad. Dette er en akademisk grad som er en indikasjon på de høyeste akademiske prestasjonene. Les mer om doktorgrad her.
     
Portfolio
 
En portfolio blir ofte etterspurt ved kreative utdanninger. Portfolioen kan være en samling av et utvalg av ditt arbeid og burde representere deg og dine kunnskaper i så stor grad som mulig.
     
Post-graduate studies
 
Post-graduate studies tilsvarer graduate studies og er en akademisk grad av høyere nivå. Eksempel på dette er mastergrad eller doktorgrad. Les mer om graduate studies her.
     
Q    
Qualifications
 

 
Qualifications betyr kvalifikasjoner og benyttes gjerne i sammenheng med beskrivelse av opptakskrav til en utdanning. 
     
R    
Requirements
 

 
Requirements betyr krav og benyttes gjerne i sammenheng med beskrivelse av opptakskrav til en utdanning.  
     
S    
Studentvisa
 

 
Studentvisa (studentvisum) er dokumentasjon fra det landet du skal studere i på at du har rett til å oppholde deg og studere i landet. Les mer om studentvisum her.
     
SAT Opptakstest som kreves for å søke høyere utdanning i USA. Testen består av matematikk, kritisk tenking og en valgfri skriveoppgave. Les mer om SAT.
Scholarship Stipend du ikke må betale tilbake. 
Syllabus Læreplan som beskriver materialet som skal gjennomgås i utdanningen, forventninger, oppgaver, innleveringsfrister og relevante policies. 
T    
Tenure

En status som tildeles fakultetsmedlemmer som har gjennomført en stor mengde forskning, publiseringer eller undervisning.

Thesis

Forskningsspørsmål i et spesifikt fagområde innen din studieretning. Bachelor- og masteroppgaver er oftest basert på et forskningsspørsmål.

TOEFL

 


 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) er den mest anerkjente og mest brukte språktesten i verden. TOEFL-testen måler evnen din til å kommunisere på engelsk i en akademisk sammenheng. Les mer om språktester for utenlandsstudier her.

     
Tuition Fees
 

 
Tuition fees er studieavgiften studentene må betale skolen, altså gebyrer for undervisning eller andre tjenester.
     
U    
Undergraduate Studies
 
Undergraduate Studies er studier av lavere grad. Dette er akademiske grader som for eksempel bachelorgrader eller diplomstudier. Les mer om undergraduate studies i utlandet her.
     
V    
Visa

 


 
Visa betyr visum og er dokumentasjon på at du har tillatelse til å oppholde deg i landet. Som student må man noen ganger søke om studentvisum, og andre ganger om turistvisum. Les mer om studentvisum her.
Sist oppdatert: 02 jan 2023

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 21.08.2019

Fra ferie til semesterstart

Synes du overgangen fra ferie til studiehverdag er utfordrende? Vi gir deg noen uformelle tips til hvordan å komme i gang!

Les mer
Sist oppdatert: 16.02.2021

Viktige tidsfrister for høyere utdanning

Planlegger du å studere til høsten? Her finner du en oversikt over viktige tidsfrister for opptaket til universitet og høgskole i 2021

Les mer
Sist oppdatert: 02.01.2023

Lån og stipend for utenlandsstudier

Lånekassen tilbyr lån og stipend til deg som skal ta en hel grad eller enkeltemner i utlandet. Her kan du lese mer om hvordan du søker om stipend og lån, tidsfrister og kravene som gjelder.

Les mer