Nettstudier i utlandet

Er du avhenglig av at dine studier er fleksible? Da kan nettstudier være en passende løsning for deg. Studer når du vil, hvor du vil. 

Å ta nettstudier er en fin måte å ta høyere utdanning selv for de som ikke har mulighet til å være med på forelesninger hele dagen, eller ikke har mulighet til å reise til et annet land. I stedet for å delta på klasseromskurs regelmessig holder du kontakten med dine forelesere gjennom andre former for kommunikasjon.

I dag tilbyr mange universiteter over hele verden denne muligheten til studenter som ikke har mulighet til å befinne seg på campus, men som fortsatt ønsker seg en utdanning. Universiteter som bare tilbyr nettstudier kalles "Open University".

Læringsformer på avstand

Det første kjente nettstudiekurset ble gjennomført så tidlig som i 1840-årene da Isaac Pitman gjennom brevkorrespondanse ville lære sine studenter over hele Storbritannia stenografi. Det første universitetet til å vedta denne nye og praktiske metoden for å få en studiegrad var University of London som innførte dette i 1858.  Siden midten av 1800-tallet har systemet og metodene for nettstudier tatt fart og utviklet seg samtidig som teknologien. Fra å gå fra bokstaver og brev har det gått videre til lyd, video og i dag foregår det meste over nettet.

Nettstudieteknologiene er delt inn i to grupper: synkron og asynkron. Synkrone teknologier omfatter metoder som krever at studenter og lærere er “til stede” på samme tidspunkt, men ikke nødvendigvis på samme sted. Vanlige måter å gjennomføre dette på er gjennom telefon- eller videokonferanser, samt over nettet. Asynkrone teknologier for nettstudier krever ikke like mye planlegging for verken studenten eller professoren. Dette gjør at denne formen for nettstudier er svært populær. Korrespondansemetodene her omfatter e-post, forumer, stemme og video-opptak.

Hvorfor nettstudier?

Å delta på en utdanning gjennom nettstudier gjør at du har kontroll over dine egne timer og kan studere fra hvor du er. Dette gjør at du kan ta fjernstudier i utlandet, mens du kanskje ligger på en strand. nettstudier gjør det mye lettere for deg å tilpasse utdanningen din til ditt liv. Det kan være at du ønsker å jobbe fulltid ved siden av skolen, kombinere med familieliv, kombinere med reiser osv.

Eksamen

Problemene rundt prøver og eksamen i nettstudier har alltid vært der. Det å levere prøver i seg selv er veldig greit, men problemene oppstår når det er nødvendig at studenten fullfører prøvene eller eksamen. Online utdanninger har hatt problemer med juks i prøver ettersom det mangler kontroll fra lærerens side. Når man har eksamen fysisk ved et universitet kan dette kontrolleres på en helt annen måte som eliminerer disse problemene i svært stor grad. Med nettstudier fjernes tilsyn fullstendig. Noen skoler møter integritetsspørsmål når man krever at studentene gjennomfører eksamen i kontrollerte former. Et eksempel på dette kan være gjennom et læringssenter, kommunen eller skole. Hvis det ikke er noe du har mulighet til, for eksempel hvis du bor i et annet land enn der fjernstudiet tilbys, er det noen som kjører nettbaserte eksamener. Mange skoler har håndtert dette ved å gjøre oppgavene større, lengre og mer grundig for å kunne teste kunnskapen og forskningen til studenten slik at de kan bevise at de har gjort jobben selv.

Noen skoler benytter seg av spørsmål som må svares innen en bestemt tid og er blitt en populær form for testing av kunnskap og kan fort vise hvem som eventuelt har benyttet seg av juks. Eksamener og større prøver kan gjøre det vanskeligere å kontrollere.


Annonser